Daugelis žmonių galvoja, jog žmogus, einantis dvasiniu tobulėjimo keliu, turi susitelkti į aukštas sferas, į vidinę ramybę ir dažnai neatsižvelgia į materialų gyvenimą, kūnišką veiklą ir t.t. Tai yra didelė klaida, kadangi mes esame sujungti su materialiu savo būties aspektu, tai yra su kūnu. Kūnas turi labai svarbią reikšmę ir mes negalime jo atsiskirti ar neigti. Per fizinę struktūrą mes jaučiame būsenas bei viską, kas yra aplinkui. Jei neigiame kūną – ši struktūra šlubuoja, šlubuoja mūsų vidinė būsena. Ar galime tada kalbėti apie ramybę?

Niekada neneikite materialios būties, kuri yra aplink jus, neneikite savęs. Mes nuo to niekur nepabėgsime, vis tiek turėsime būti tame, išgyventi tai. Todėl reikia priimti savo kūną, priimti visą jo būtį tokia, kokia ji yra, mylėti jį ir gyventi materialų gyvenimą.

Tikroji ramybė – tai ramybė visame kame. Mums reikia kurti santykius su viskuo ir juos mes kuriame iš vidinės būsenos, kuri priklauso nuo mūsų pilnatvės visuose aspektuose. Pirmiausiai ji yra ir materialiame, kūniškame aspekte. Mums turi būti gera, kūnui taip pat turi būti gera. Viskas gyvenime yra teisinga tada, kada žiūrime iš ramybės pozicijos. Ramybė yra tada, kada viduje yra gera.

Eidami dvasinio tobulėjimo keliu neneikite nieko, nevertinkite, teisinga tai, ar neteisinga.   Gyvenkite, keliaukite, kurkite santykius, išbandykite viską, kas įdomu, kas nauja. Norite paragauti naują patiekalą – leiskite sau tai patirti, pabandykite. Tinka ar netinka – nuspręs gyvenimas. Jeigu jūs pabandysite ir pamatysite, kad tai jums netinka, jūs daugiau to nedarysite, tačiau žinosite ir turėsite patirtį. Jeigu gyvenimas jums pasiūlė kažką patirti – neatsisakykite, nebėkite nuo to. Kada patirsite, galėsite nuspręsti – reikia jums to, ar ne. Kai jūs nuspręsite, jog, galbūt, nereikia to daugiau – gyvenimas daugiau ir neprives prie tokių situacijų, jų daugiau nesiūlys. Vadovaukitės savo patirtimi, nuspręskite visada patys, iš savo patirties, kaip jums atrodo geriau, o ne iš to, jog kažkas kažką pasakė, ar kad taip reikia.

Keliaudami dvasinio tobulėjimo keliu patirkite gyvenimą, būkite laisvi, naudokitės visomis materialinėmis galimybėmis taip pat. Svarbiausiai, kad nebūtų įtampų, kad nedarytumėte tai, kas neteisėta ir nepriimtina aplinkai, nes aplinka visada atsilieps į tai. Todėl būkite laisvi ir naudokitės viskuo laisvai ir paprastai.

Plačiau apie tai kalbu šiame video įraše 

Ką reiškia būti dvasingu?

Posted by Gyvenimo Rytas on 2019 m. vasario 18 d., pirmadienis

Robertas Karvauskas

 

Apie sąmoningumo mokyklą skaitykite  http://gyvenimorytas.lt/pradzia/apie-samoningumo-mokykla/

Sąmoningumo mokyklos mokymų grafikas  http://gyvenimorytas.lt/renginiai-2/samoningumo-mokyklos-mokymai-renginiai/