Meilė –tai mūsų sielos energija.8og1a4ps

Kuo daugiau mumyse Meilės , to labiau mes energingesni ir laimingesni .

Prisiminkite tą skrydžio jaus
mą ir lengvumą , kurį jūs jautėte , kai buvote  ką nors įsimylėję .

Meilė duoda tiek energijos , kad gali net valgyti nesinorėti , arba net pamiršti pavalgyti, bet visiškai dėl to nesijaudinti.

Ar jūs galite įsivaizduoti suglebusį, be energijos šventąjį , pačių jėgų žydėjime ? Ne, todėl, kad šventieji leidžia per save tekėti Dieviškosios Meilės srautams ir energijai į šį pasaulį .

To pavyzdžiai – tai motina Teresė,  šventasis Pranciškus , Šivananda Svamis, Prabhupada , Rav Akiva ir daugelis kitų . Šie žmonės visada švietė kitiems , kokioje situacijoje jie bebūtų atsidūrę.

Jėzus Kristus atėjo parodyti mums Dieviškosios Meilės  ir visiško atsidavimo pavyzdį – ir jis liko Meilės laidininku netgi tada kai jį išdavė ir prikalė prie kryžiaus. Sunku įsivaizduoti tokius , kaip jie , suglebusius, apatiškus , besiskundžiančius visatos neteisingumu.

Tikriausiai jūs pastebėjote , kai esame šalia žmogaus , kurio širdyje daug Meilės , jaučiama , kad iš jo teka galinga pozityvi energija , net tada jei jis pavargo arba susirgo . Tokie žmonės visada  spinduliuoja džiaugsmą  ir vidinę ramybę .

Kad suprasti kaip tapti  Meilės  energijos laidininku , išsiaiškinkime kaip energija praeina per mus.

Grubiame , fiziniame lygyje mes gauname energiją per maistą , per jo cheminę sudėtį : riebalus , baltymus , ir angliavandenius.

Dvasiniame lygyje mes gauname energiją iš Visatos. , iš mus supančios aplinkos, nuo žmonių su kuriais mes bendraujame , ir , dalinai  iš maisto, nes jis taip pat turi aukštesnio lygio energijos.

Iš tikrųjų, dvasinė energija yra visur, ji persmelkia viską . Mes sugeriame į save tokio lygio energiją , kokio lygio energijų vibracijose esame patys. Mūsų emocijos turi tam tikro lygio energetinius dažnius.

Pavyzdžiui, jei mes susierzinę –per mus eina susierzinimo energija – mes ją gaudome , kaip radijo imtuvas bangas , ir taip pat kaip jis skleidžiame ją į aplinką . Ir nesvarbu , sulaikome mes emocijas viduje ir išmetame į išorę – energetinė vibracija vistiek yra . Kadangi mes išspinduliuojame tokią vibraciją , tai reiškia , kad pritrauksime tokią pat arba panašias situacijas.

Mes galime reguliuoti savo energetinių vibracijų lygį , keisdami savo emocinę būseną.  Kuo daugiau mumyse Meilės, tuo švaresnės ir lengvesnės mūsų vibracijos, tuo daugiau mes išspinduliuojame nuoširdžios

Laimės ir ramybės. Panašu į tai, kaip lemputė apšviečia kambarį, ir  aplinkinis pasaulis  prisipildo tokia pat aukštesnia energija.

Energija negali būti sukurta arba  sunaikinta , bet ji gali keisti savo formą ir prigimtį . Tai yra – ji negali atsirasti iš niekur ir dingti niekur – tai fizikos dėsnis . Vietoj to – ji transformuojasi . Pavyzdžiui, valgydami , mes prisipildome energija jos cheminiame būvyje, ir mumyse ji neištirpsta ir nedingsta , o transformuojasi  į judėjimo ir šilumos energiją . Emocijos ir mintys taip pat turi energiją . Negatyvią energiją , kuri yra mumyse , galima transformuoti  į kitą formą – pavyzdžiui , Meilę . Meilė –taip pat energijos forma .

Meilę galima pajusti , vidumi priimant situaciją. Mūsų negatyvios mintys ir emocijos pagrįstos ne realybe , o jos nepriėmime – nes mes norime , kad realybė butų kitokia , tinkama , priimtina mums .  taigi , jos pagrįstos mūsų nuosavo proto iliuzija , klaidingu įsivaizdavimu , kad  viskas turi vykti kitaip. Tik atmetę šią iliuziją , mes galėsime priimti realybę –tikrovę tokią , kokia ji yra .  Norime mes to ar ne , objektyvi tikrovė – tai duotybė , ir ne mes savo norais šiuo momentu kuriame ją . Tada koks tikslas dėl to nusiminti , liūdėti , pergyventi , suirzti, pavydėti , pyktis, graužtis, ir t.t ?

Vidinis susitaikymas, mokėjimas gyventi harmonijoje dabartyje , nesipriešinant tikrovei , duoda laimės ir ramybės pojūtį . Išoriniame lygyje  jūs galite daryti viską , kas reikalinga , kad pakeisti situaciją geresne linkme , jei tai įmanoma , bet svarbiausia – daryti tai , išsaugant vidinį vyksmo priėmimą , tai yra – tikrovės priėmimą .

Kad palaikyti pastovų energijos srautą , ją reikia atiduoti ir priimti . Mes galime prilaikyti savyje energijos atsargas , bet , jei mes nustosime jas naudoti  , šios atsargos ims  sekti . Pavyzdžiui , mūsų kūnas kaupia energiją riebalų forma . Kai mes nebevalgysime , šios atsargos išnyks .

Energija išeikvojama judėjimui , kūno temperatūros palaikymui ir kitiems procesams.

O jei mes tik kaupsime , neleisdami jai išeiti – jos srautas išnyks , ji nustos atitekėti arba mes ,,sprogsime,, nuo  jos pertekliaus ( pavyzdžiui, kai žmogus kaupia susierzinimą ir neleidžia jam išeiti , kažkokiu tai metu jis gali emociškai „sprogti“ , ir tam ,  kuris tuo metu atsidurs šalia , bus nesaldu ).

Kad per mus eitų stipresnis meilės energijos srautas , mes pastoviai ją turime priimti ir atiduoti . Kuo daugiau jos atiduodame į Visatą , tuo daugiau jos gauname . Reikia mokytis harmoningai gauti ir atiduoti , daryti taip , kad nebūtų perlenkimų .

Kaip jūs galvojate, kodėl vyrai taip myli <<kekšes>>? Todėl kad tokios moterys suteikia jiems galimybę būti meilės srauto laidininkais , nesąmoningai skatindamos  tarnauti joms ir atiduoti šią energiją – o tai suteikia laimės pojūtį . Bet tokia meilė neilgaamžė , todėl ,kad << kekšės>>neatiduoda  tikrosios meilės energijos abipusiai. Vyras negauna meilės , ir jos srautas nutrūksta. Visa meilė , kuri buvo vyriškyje , išeikvojama , o naujos negaunama – ir,  galų gale , išeina pas kitą.

Jeigu mes siunčiame negatyvią energiją (pvz. susierzinimą ) į Visatą , tai atgal ją ir gausime – nes mes tampame tokio lygio laidininkais . Kai pasiunčiama , tas ir gaunama. Negatyvi energija yra ardanti , todėl geriau jau būti pozityvios energijos laidininku.

Pati švariausia ir pozityvi energijos forma –tai meilė.

Ko gi reikia , kad tapti  Dieviškosios  Meilės energijos laidininku:

1. Išmokus susitaikymo  ir nuolankumo priimant  visa tai , kaip Dievo valią , būtina negatyvias emocijas transformuoti į meilę. Išmokti atskirti tikrovę  nuo savo minčių ir siekių , pagrįstų ne realybe , o noru ją pakeisti .

Stengtis visame kame kas vyksta , matyti aukščiausiąją Meilę . Suprasti , kad egzistuoja aukščiausioji valia , aukščiausias suvokimas ir aukščiausiasis teisingumas , kuris gali būti  nesuvokiamas žmoniškais matais . Viskas šiame pasaulyje vyksta dėl to , kad mes  vystytume gebėjimą mylėti , ir visi išbandymai mums siunčiami tik dėl to .

Rytų psichologiją tvirtina , kad mūsų širdis   gali transformuoti įvairių emocijų energijas į meilės energijas .

2. Atsisakyti nuo egoizmo ir pavydo. Tikroji Meilė be pavydo ir neegoistiška . Jeigu jūs norite būti šios meilės laidininku , vystykite šias savybes savyje .

Atiduoti Meilę reikia nesavanaudiškai , be  laukimo, kad ji  pas jus grįš . Nes kitaip gali kilti mintys : <<Aš viską visiems , o man niekas ir nieko >>.

Tai pretenzija , o pretenzijos automatiškai blokuoja meilės srautą  ir uždaro širdį . Jeigu jūs nieko nelauksite mainais , jūs neturėsite jokių pretenzijų , priekaištų , nuoskaudų , susierzinimo  adresu tų , kam jūs atiduodate savo meilę .

3. Duoti meilės daugiau, nei gauti. Tada pas mus grįš dar daugiau meilės energijos. Kuo daugiau atiduodame , tuo daugiau atsilaisvina vietos naujai meilės energijai , ir , tokiu būdu mūsų energetinis lygis kyla .

4. Gauti ir priimti meilės energiją. Priimkite meilę , kurią jums duoda . išmokite priimti tai , ką jums duoda Visata . Atminkite , kad būtina  palaikyti  meilės energijos perėjimą  per  jus – o tai galima tik ,  kai mes atiduodam ir priimam harmoningai – nes ,  jeigu jūs išeikvosite  visą energiją , o naujos  nepaimsite , ji bus išeikvota … pasijaus tuštuma .

5. Išreikškite meilę veiksmuose , rūpindamiesi ir tarnaudami. Deklaruoti garsiai <<aš jus myliu ir linkiu meilės >> gali kiekvienas , bet kai reikia tai realiai daryti … Todėl , tapkite meilės veiksmais , įsikūnijimu . O dėl to nebūtina atlikti didžiulių žygdarbių , važiuoti į Afriką maitinti alkanų vaikų (nors tai , taip pat gera idėja ) – galima tiesiog  tapti savanoriu labdaringoje  organizacijoje , pavežėti ką nors , padėti panešti sunkius krepšius , atidaryti ir palaikyti duris , pakelti nuo gatvės šiukšlę ir įmesti į šiukšlių dėžę , arba net , paprasčiausiai , nuoširdžiai iš visos širdies  nusišypsoti .

6. Dėkokite!  Net gi jei jūs nejaučiate dėkingumo už vyksmą , vis dėlto stenkitės dėkoti mintyse. Dėkingumas atveria širdį ir pripildo ją meile.

7. Atjauskite , bet ne gailėkite.

Atjauta pripildo širdį meile. Ji skiriasi nuo gailesčio – gailestis pasireiškia kūniškame lygyje , o atjauta – dvasiniame . Gailestis išeina iš ego ir neša ardomąją energiją . Gailestis suspaudžia širdį , o užuojauta  ją atveria .Watch Full Movie Online Streaming Online and Download

Pvz., jūs matote ligonį , ir jums jo gaila , nes jo kūnas kankinasi, bet , jei pažiūrėti iš dvasinio požiūrio taško , tai galima suprasti , kad liga jam  pasiųsta ne šiaip sau . tai pamoka , kurią jis turi praeiti , kad priartėti prie meilės . Jo kančios dėl meilės stokos . Supratę tai , jūs prisipildykite atjauta , o ne gailesčiu .

8. Būkite čia ir dabar. Gyvenkite  šią akimirką – nes patirti meilę galima tik  esamajam laike .

9. Gyvenkite širdimi , o ne protu , bet klausykite išminties.

Meilę galima išjausti širdimi , bet protas nesugeba jos suprasti . Nepainiokite skirtingų pozityvių emocijų , išjautimų , prisirišimų ir norų su meile. Veiksmai turi būti išmintingi , o ne eiti vedami emocijų .

<< Be meilės , atjautos ir supratimo , logika be prasmė >>.Maxaradži.

10. Būkite geraširdžiai –žiūrėkite į visus taip , lyg jie būtų jūsų mylimi šeimos nariai – tada net jūsų nekenčiantys ir priešai, taps visiškai kitokie . Nuoširdus geranoriškumas atvers jūsų širdį kitų žmonių atžvilgiu .

Jie  pajus jūsų meilės bangą ir atsakys abipusiai , nešdami meilės bangą toliau .

11. Taip pat –mylėkite ir save. Priimkite save  su visomis savo teigiamomis savybėmis ir neigiamomis , su visais trūkumais, bet nenaudokite to kaip pasiteisinimo , kad nedirbti su savimi . Žiūrėkite į save kaip mylintis tėvas , kuris žino , kas geriau jo vaikui , o ne , paprasčiausiai , vykdo jo užgaidas.

Tėvas priima vaiką tokį , koks jis yra  ir myli jį be jokių sąlygų . Jūs dalelytė šios Visatos. Skriausdami save , ar ką nors kitą , jūs žeidžiate Visatą . Nepriimdami ir nemylėdami savęs , jūs nepriimate tos dieviškosios dalelytės , kuri yra jumyse ir , reiškia , jūs nepriimate Dievo . Todėl , kad pamilti Dievą pilnai , reikia pamilti ir save . Linkėkite meilės ne tik kitiems , bet ir sau .

Dievas mums duoda čia ir dabar viską , ko reikia mums , kad būti Ramybėje ir Meilėje , o mūsų pasirinkimas priklauso nuo reagavimo būdo – priimti visa kas vyksta ramiai ir su meile , arba , atvirkščiai .

 

Marina Blekt
http://waytosoul.ru/node/8345
Vertė : Su Meile –Roma J.