Rezultatas

/Tag:Rezultatas
110, 2010

Neprisirišti prie rezultato

Neprisiriškite prie rezultato, nes tai blokuoja galimybę jį gauti. Rezultatas ateina tada, kada leidžiame jam nebūti.
Juk svarbus ne pats rezultatas, o džiaugsmas ėjimo jo link metu, pasitenkinimas procesu ir […]