Įtampos pristaudė prie sienos ir atvykau… dabar labai gerai jaučiuosi…

2014-01-24.26 (pirmoji pakopa): Kristina Olechiene, Airija