Tylos praktika man buvo šventė. Labai stipru ir tikrai verta važiuoti.

2014.06.27–29 (antroji pakopa) Edita Čalnarė, 867414675, Šiauliai