Man pavyko išsivaduoti iš medikamentų…

2014.12.05-07 (antroji pakopa) Asta Zemlienė, 861064933, Klaipėda