Kas liečia Dieviškumą: po seminaro turėjau tokį potyrį.
Į savo užrašų sąsiuvinį vakare parašiau: …Viešpatie,
mano Dieve, saugok mane ir neapleisk manęs šiąnakt…

Kaip vis tik reikia būti atsargiai su prašymais! Mane
visą naktį nuo 11 vakaro iki 4 ryto „saugojo“ kažkokia
tanketė su švyturėliais – gatve važinėjo pirmyn ir atgal;

Lyg tai Viešpats Dievas nesaugo manęs niekada paprašiau
„šiąnakt mane apsaugoti“!. Taip ir buvo – vikšrinė mašina
mane „saugojo“ visą naktį…

A.