…Jeigu aš būčiau šituos dalykus žinojusi, mano
gyvenimas tikrai būtų buvęs kitoks… garantuotai
būtų buvęs kitoks…

Asta Pilypaitė