Man pavyko išsivaduoti iš medikamentų…

Asta Zemlienė