Gal labiausia paieškoti, kas tu toks ir ką
tu veiki šiame gyvenime, man lėme žmonos
netektis. Seminarų ciklas supurtė ir įkvėpė
naujam pakilimui iš gyvenimiško rūko.
Ėmiausi konkrečių žingsnių – sureguliuoti
miego režimą ir maitinimąsi. Tuomet pamažu
atsirando laiko meditacijai, maldai. Dabar
dar sunkoka suvokti visa tai, apie ką buvo
kalbėta seminaruose, bet kartais tai pavyksta.
Tik žinau, kad norisi kardinalių pokyčių

Aurelijus P.