Aš suvokiau, kokią svarbą mums duoda meditacija.
Suvokiau, kaip svarbu būti sąmoningu ir kaip tą
sąmoningumą išlaikyti. Aš visada norėjau atverti
savo vidinį Viešpatį savyje, bet nežinojau kaip
tai daryti.

Dabar žinau. Ačiū. Labai naudinga buvo išgirsti
apie miegą, dušą, maldą ir tarnystę. Niekada
gyvenime tarnystės nesureikšminau. Dabar supratau
jos reikšmę.

Aušra, Vilnius. 8-6163-0991