Visų pirma noriu padėkoti už puikų seminarą. Kasdieną susiduriu su
įvairiais stresais, kurie atima daug fizinių ir psichinių jėgų. Ši Jūsų pateikta
metodika yra genialiai paprasta, dėl to nekilo problemų su jos panaudojimu.
Rezultatas buvo staigus ir puikus. Belieka, kad tai taptų įpročiu kasdieniniame gyvenime.
Su pagarba ir dėkingumu,

Jadvyga