Įrašai man buvo labai naudingi tiek apie maistą tiek visatos dėsnius.
Aš labai panašiai kaip tu daug metų vaikščiojau užrištom akim
klystkeliais, praktikavau daug visko, nusivildavau ir ieškodavau
vėl kažko kas padėtų, visais atvejais buvo taip laikina…. dabar
supratau kad spyną bandau atrakint pirštu, o gal pagaliu.. gal net ją nulaužti…
Noriu užsiregistruoti į sąmoningumo mokyklą. Tikiu kad ji
atvers man kelią į laisvę

Jurgita