Pabuvojąs šiame seminare sužinojau kaip reikia
teisingai maitintis, miegoti ir kvėpuoti.
Ištikrųjų labai naudingas seminaras tiems,
kas domisi sąmoningu ir sveiku gyvenimu.

Justas.