Po jūsų seminaro mano gyvenime kažkas pasikeitė. Aš anksčiau viską žinojau, tačiau
materialus gyvenimas viską išstūmė. Dabar atrodo, kad Jūsų žodžiai man skamba
kiekvienoje mano gyvenimo situacijoje ir man nebereikia ilgai svarstyti kaip pasielgti,
atsakymai iš karto ateina tiesiai į širdį. . .Pasidariau daug ramesnė ir labiau savimi
pasitikiu. AČIŪ JUMS!

Aš rekomenduosiu nueiti į šį seminarą savo draugams ir pažįstamiems, tegul ir jų
gyvenimas prašviesėja, tegul ir jiems atsiveria nuostabūs gyvenimo toliai!

Laima V.