Galiu vienareikšmiškai pasakyti, kad Gyvenimo Rytas visiškai pakeitė mano gyvenimą. Visi esminiai ir didžiausi pokyčiai mano gyvenime – tai pirmiausia vidiniai pokyčiai.

Jeigu palyginti, koks gyvenimas buvo prieš ir koks dabar, tai galima sakyti, kad kažin ar tą ankstesnę egzistenciją iš viso galima būtų pavadinti gyvenimu. Tik prieš tai aš neturėjau su kuo palyginti, todėl maniau, kad gyvenu. Žinių iki mokyklos surinkta buvo daug, bet jos visos tiesiog gulėjo proto lentynose ir realiai gyvenime nieko nepakeitė. Gal tik iš pūtė mano ego iki Eifelio bokšto didumo. Žinios ir visos praktikos yra negyvos, jei jos renkamos ir daromos dėl savęs, sau, jei jos egoistinės. Ir ne tai, kad jos neveikia – jos tiesiog žudo.
Esminiai pokyčiai prasidėjo, kai vidinis žinojimas perėjo iš proto į širdį, kai širdis atsivėrė. Kai pradėjau nuolatos jausti, ką jaučiu (prabudo dėmesys) santykyje su visa kuo, kiekvieną akimirką.
GR mokykloje gavau Raktą, kuris atrakino duris į visiškai naujos kokybės Gyvenimą – gyvenimą, pasidavus savąjam Dieviškumui, gyvenimą dėkingume, tarnystėje ir iš to natūraliai kylančiame džiaugsme. Anksčiau man nebuvo aiški tikrosios tarnystės sąvoka – tas suvokimas – kam, kokiu tikslu atlieku bet kokį mažiausią veiksmą – koks mano vidinis ketinimas. Ir dabar aišku kodėl – todėl, kad kol žmogus negyvena nuolatiniame priėmime, nuolatiniame dėkingume, už viską, kas bevyktų, jis neturi kuo dalintis. Jis pats dar neužsipildė. Kai daliniesi iš būsenos GERA, to gerumo didėja aplink tave. Kuo spinduliuoji, tas tau ir grįžta. Ir tada patiri tikrą laimę – Palaimą, ir atiduodi tą būseną kitiems, daliniesi. Ratas užsisuka. Ir tai yra toks džiaugsmas…
Jei sutinki visiškai pilnai išgyventi bet kokį į tave atėjusį jausmą – pyktį, gėdą, skausmą – jis netruks ilgai. Bėda, kad mes įpratę bėgti nuo „blogų“ jausmų ir norėti kuo ilgiau sulaikyti ir nepaleisti „gerų“. Nepilnai išgyventi jausmai tempiasi paskui mus, kaip uodegos ir trukdo patirt Gyvenimą, tokį, koks jis Yra. Tik Besąlyginė Meilė apima ir talpina savyje visus tuos jausmus. Todėl patyrus Ją prasideda tikrieji Gyvenimo stebuklai.
Linkiu visiems nebijoti jiems atsivert ir išsilaisvinti.
Nuoširdžiai, su Meile,

Rasa

P.S. I ir II pakopas praėjau prieš 2 metus. III – prieš metus.
Ir žinok – tu tikrai gali tapti tuo alchemiku, stebukladariu, kuris „nemeilę“ gali paversti Meile. Taigi, nesustok…:)

Rasa