Ačiū už seminarą apie streso valdymą. Turiu
asmeniškos patirties kaip tai atlikti su kitomis
technikomis. Bet po šio seminaro atėjo dar didesnis
suvokimas apie tai, kaip stipriai Visatoje viskas
susiję, kad tik nuo mūsų nuostatos priklauso aplinka,
kurioje gyvename.

Didžiausią įspūdį paliko visa sistema, kuria
vadovaujantis galima gyventi ramiai, be
streso ir su meile visai mus supančiai aplinkai.

Ypač mano vidų sujaudino nuoširdi malda ir
pasitikėjimas, atsidavimas Dieviškumui.
Jaučiau, kaip stipriai teka energija, visą
kūną užlieja palaima ir ramybė.

Nuoširdus ačiū kad esat ir savo patirtį
perteikiat kitiems. Jūsų dėka daugelis
žmonių iš naujo atranda save.

Rima V.