Penktadienis, 06:11
2011 Rugpjūčio 5 d.
Mažeikiai

Kiekviena mūsų netenkinanti gyvenimo situacija – tai pamoka mums. Tai uždavinys, kurį mes turime išspręsti.

Ką tai reiškia?

Mes turime suvokti, kokia mūsų vidinė nuostata sukelia tą nepasitenkinimą, ir  tą nuostatą pakeisti. Tada harmoningesniu tapęs mūsų vidus harmoningiau atsispindės ir išorėje. Tai Atspindžio dėsnis.
O kol mes esame nepatenkinti, mes eikvojame savo gyvybines jėgas, jų pagalba stiprindami nepasitenkinimo šaltinį.

Taigi, bet kurios problemos sprendimo tvarka:

1. Savo viduje surask problemos atsiradimo priežastį – t. y. vidinę nuostatą, dėl kurios nepatenkinimo atsirado įtampa. Pripažink ją. Priimk ją kaip jau esančią padėtį. Nesipriešink.
2. Dėkok Dieviškumui už pamoką ir jos suvokimą. Prašyk Jo pagalbos. Pasikliauk Jo vedimu. Visiškai pasitikėk tuo, kad visi tolimesni suvokimai apie tai, ką dabar reikia daryti, į Tavo protą ateis iš Tavo Dieviškumo.
3. Medituodamas atgailą ir atlaidumą pakeisk Tau trukdančią vidinę nuostatą.
4. Kantriai palauk, kol pakitęs vidus atsispindės išorėje, t. y. įvertink savo atspindžio uždelsimo laiką.

Bet kurią problemą išspręsti gali sutrukdyti tik 2 dalykai:

1) nesugebėjimas suvaldyti savo  dėmesio ir atitraukti jo nuo pasėkmės išorėje bei nukreipti jį į priežastį viduje;
2) kantrybės trūkumas, laukiant vidinių pasikeitimų atspindžio išorėje.

Ugdyk sąmoningumą. Tai leis Tau ne tik išspręsti visas esančias problemas. Tai leis Tau daugiau jų nebeturėti.

Ačiū, Viešpatie, už šį suvokimą!
Robertas Karvauskas