Dievas yra visur ir viskas. Visa energija yra informatyvi ir sudaro vienybę. Mes turime būti Dieviški – tai reiškia, kad turime būti harmoningi su kiekviena šio pasaulio dalele tiek išoriniame pasaulyje, tiek savo viduje.

Harmoniją ir Dieviškumą aš jaučiu taip: su meile priimti kiekvieną pasulio dalelę ir linkėti jai ramybės, meilės ir harmonijos. Daryti viską, kad žmonės, gyvūnai, augalai, daiktai – visa aplinka-džiaugtūsi tavim ir mylėtų tave.

Apie kiekvieną daiktą ar reiškinį galvokim, kaip apie gyvą, ir elkimės jų atžvilgiu taip, kad jie džiaugtųsi mumis.

Taip pat žinokim, kad mūsų mintys yra materialios ir prilygsta veiksmams ir žodžiams. Gera mintis atlieka gerą veiksmą, o bloga – blogą.
Todėl tarnavime Dievui – aplinkai ir sau – negalime atskirti veiksmų ir žodžių nuo minčių. Minčių paslėpti neįmanoma. Pilnavertis tarnavimas yra tada, kai esame harmoningi ne tik savo žodžiuose ir veiksmuose (išorėje), bet ir mintyse (viduje). Todėl turime išmokti valdyti savo mentalinį kūną – mintis.

Tam reikia treniruoti savo sąmoningą dėmesingumą.

Ačiū Tau, Dieve, už šį supratimą!
Robertas Karvauskas