2017 metų rudenį Robertas buvo Indijoje Vienybės Universitete.
Kelionės metu jam atsivėrė nauji patyrimai, kuriais Robertas dalinasi su Tavimi video įrašuose.

Tai mokymai, kuriuos reikia nuosekliai žiūrėti vienas paskui kitą.
Tai nuosekli minties grandinė, kuri padės atsisukti į tai, kas svarbiausia.
Rekomenduojame šiuos mokymus peržiūrėti vis iš naujo, nes kaskart klausydamasis tų pačių žodžių, išgirsi ir atrasi vis naujesnių būtent Tau svarbių dalykų!

1 įrašas

Mokymų pristatymas.
Mokymus žiūrėkite nuosekliai vienas po kito.

2 įrašas

Nepasitenkinimas gyvenimu.
Nuo ko pradėti pokyčius?

3 įrašas

Kodėl gyvename struktūrose ir kaip iš to išsivaduoti?

4 įrašas

Apie pasirinkimo
galimybes

5 įrašas

apie PYKTĮ ir kitas EMOCIJAS

6 įrašas

Kaip „nugalėti“ nerimą?

7 įrašas

Kaip sprendžiamos problemos?

8 įrašas

Apie baimes

9 įrašas

apie KALTĖS jausmą

10 įrašas

apie ENERGIJOS trukūmą

11 įrašas

Meditacija, kuri padės susijungti su vidiniu ramybės centru

12 įrašas

Visos Dievybės yra mūsų viduje 

13 įrašas

Roberto ir kartu dalyvavusio mokymuose Gintaro diskusija apie naujus patyrimus Indijoje Vienybės Universitete.

Viso gyvenimo esmė – vidinis gyvenimas

14 įrašas

Roberto ir kartu dalyvavusio mokymuose Mariaus diskusija apie naujus patyrimus Indijoje Vienybės Universitete.

Marius yra baigęs 2 sąmoningumo mokyklos mokymų pakopas

15 įrašas

Tautų kultūros festivalis