Visi pakylėtieji mokytojai vienu balsu aiškina – mylėk save. Tu gali mylėti kitus ir kiti gali mylėti Tave ne daugiau, negu Tu myli save.
Taigi, kol mes negalim identifikuoti savęs kaip Tikrojo AŠ, mes suprantam save, kaip ego. Priešintis tam, kas mums nepatinka mumyse, tai reiškia stiprinti savyje nepatinkančius dalykus.

Tai ką daryti?

Transformuoti.

Kaip?

Apglėbti viską, kas nepatinka, prisiglausti, kaip prie paties brangiausio žmogaus, užlieti tai savo nuoširdžiausia meile ir ištirpinti tai joje. Meilė purvą paverčia auksu, trūkumą – pranašumu, skausmą – palaima.

Mylėkite savo ego tokį, koks jis yra. Meilė ir meditacija daro stebuklus. Jūsų ego tampa Jūsų pagalbininku kelyje į nušvitimą.

Ačiū Dieviškumui!
Robertas Karvauskas