1947 m. vengrų mokslininko Denio Gaboro atrastas fundamentalus Visatos principas – holografiškumas atskleidė žmonijai paslaptį, kad bet kuri Visatos dalelė turi visą informaciją apie visą Visatą. Tai reiškia, kad bet kurioje gyvenimo situacijoje, aplinkybėje, reiškinyje, įvykyje yra visa visuma, aprėpianti visas įmanomas savybes.

Kol žmogus turi kokią nors nuostatą, išankstinį žinojimą, jis pritaria tam, kas atitinką šį žinojimą, ir neigia tai, kas jam prieštarauja. Kai žmogus paneigia bet kurią gyvenimo dalį, pagal holografiškumo principą jis paneigia visą Visatą, t. y. ir visą savo gyvenimą. Yra pastebėta, kad sukurdamas savyje prieštaravimo nuostatą, žmogus savo biolauko struktūroje sukuria savęs sunaikinimo programą. Tai reiškia, giliame pasąmoniniame lygmenyje žmogus atsisako gyventi ir paspartina organizmo mirties procesą.

Energija sparčiai senka, organai funkcionuoja vis silpniau, organizmas sparčiai sensta, serga ir nyksta. Kai žmogus suvokia Visatą kaip gyvą, harmoningą, sąmoningą, subalansuotą energinį organizmą, ir save, kaip šio organizmo ląstelę, jis suvokia, kad Visatos sąmonė tikslingai paveikia kiekvieną dalelę, vesdama ją į pusiausvyrą ir harmoniją, t. y. į laimę. Nes organizmas gali būti laimingas tik tada, kai jo ląstelės laimingos.

Šis Visatos malonės poveikis žmogui pasireiškia per visas situacijas, aplinkybes, reiškinius, mintis, pojūčius,… per visą gyvenimo visumą. Tai suvokęs žmogus priima gyvenimą kaip tobulą visumą. Dingsta prieštaravimai, įtampos. Vidų užpildo pilnatvės jausmas.

Ar tai reiškia, kad žmogus nustoja veikti gyvenime, nustoja bet ką keisti, tampa pasyvus stebėtojas? Susitaikęs su gyvenimu žmogus iš Visatos per intuiciją, mintis, nuolat gauna stimulus veikti, keisti gyvenimą taip, kaip gera jam pačiam ir kitiems. Tuo metu susitaikiusio su gyvenimu žmogaus viduje nėra jokio prieštaravimo tam, ką jis savo veiklos pagalba pakeičia. Žmogus dėkoja už viską, kas buvo ir už viską, kas bus. Tokio žmogaus biolaukas harmoningas, energija teka laisvai, organizmo ląstelės pilnai regeneruojasi, senėjimo procesai sulėtėja, ligos atsitraukia.

Kokį kelią pasirinksi? Neigimo ar dėkingumo?

Jei nesupranti, kaip galima dėkoti už skaudžias gyvenimo situacijas, reiškia gyvenime vadovaujiesi visuomeniniais šablonais, vedančiais į smerkimą ir pasipriešinimą, t. y. į mirtį.

Atėjo laikas keisti vidines nuostatas, savo širdyje atrasti Laimingo Gyvenimo Raktą.

Nuoširdžiai Tau to linkiu!
Su meile,
Robertas Karvauskas