2017 metų rudenį Robertas buvo Indijoje Vienybės Universitete.
Kelionės metu jam atsivėrė naujos žinios, kuriomis Robertas dalinasi su Tavimi video įrašuose.

Tai mokymai, kuriuos reikia nuosekliai žiūrėti vienas paskui kitą.
Tai nuosekli minties grandinė, kuri padės atsisukti į tai, kas svarbiausia.
Rekomenduojame šiuos mokymus peržiūrėti vis iš naujo, nes kaskart klausydamasis tų pačių žodžių, išgirsi ir atrasi vis naujesnių būtent Tau svarbių dalykų!

1 įrašas

Mokymų pristatymas

 

fdkfkkd