Tiem, kam skauda širdį, kas neranda sau vietos, kas neturi ramybės, palaimos ir meilės, ją galima rasti čia.

2014.08.23–31 (ketvirtoji pakopa) Dovilė Dirvonė, 861403406, Klaipėda