Pasaulyje nėra nei gėrio, nei blogio. Viskas paprasčiausiai yra. Viskas yra tam, kad mes, pasirinkę vieną iš variantų, galėtume lyginti jį su kitais variantais ir su tuo, Kas Aš Esu ir Kas Aš Noriu Būti.

Mūsų vadinamas „blogis“ – tai egzistuojantis netobulumas, leidžiantis įvertinti ir pajusti „geresnių“ variantų didingumą.
Pavyzdžiui, iš kur mes būtume įsitikinę, kad alkoholio gerti neverta, jei niekas jo negertų, nedegraduotų, nemirtų.

Žinios be potyrio neduoda tobulėjimo. Todėl neteiskim „blogio“, nes jis per konkrečius potyrius leidžia suprasti ir įvertinti tobulėjimą.
Sielos, įsikūnijusios į „blogį“, tobulai dirba savo darbą, kad visi galėtų pajausti ir įvertinti gėrį. Jos dirba gerą darbą.

Taigi, nėra nei gėrio, nei blogio. Yra patyrimai, kurie greičiau arba lėčiau leidžia mums prisiminti, Kas Aš Esu.

Ačiū Tau, Dieve, už šias mintis!
Robertas Karvauskas 2010-02-21