Kai padarai klaidą, gauni nemalonias pasekmės. Jei viską taip ir paliksi, yra didelė tikimybė, kad klaidą kartosi, ir dar skaudžiau.

Reikia apmąstyti klaidas, jas išanalizuoti, kad viduje atsirastų supratimas ir ryžtas daugiau jų nekartoti.

Šį procesą sustiprina raštiškai atlikta analizė. Tai atliekama taip:
1. Popieriaus lapą padalinkite brūkšniais į 3 dalis.
2. Pirmojoje, viršutinėje dalyje, keliais sakiniais aprašykite įvykio esmę ir gautas pasėkmes, neanalizuodami priežasčių.
3. Antrojoje, vidurinėje dalyje, aprašykite priežastis (jūsų mintis, žodžius ir veiksmus), dėl kurių įvyko įvykis.
4. Trečiojoje, apatinėje dalyje, įvardinkite numatytas priemones, kurias pasiryžote nuo šiol taikyti, kad tokia klaida niekada nepasikartotų.
5. Viską atitdžiai perskaitykite.
6. Atplėškite pirmąsias dvi dalis ir, energingai suplėšę, išmeskite. Reikia suplėšyti ir išmesti ne popierių, o klaidą iš savo gyvenimo ir atminties.
7. Likusią, trečiąją dalį, įsekite į savo charakterio formavimo segtuvą.
8. Charakterio formavimo segtuvą vartykite kuo dažniau ir džiaukitės jau vien tuo, kad tobulinate save.

Dieviškumas nuolat rūpinasi mumis, tik jis neturi kitos galvos ir kitų rankų, kaip tik mūsų!
Klausykite savo širdies ir veikite!

Robertas Karvauskas  2010-03-18