Кiekvienаm žmogui yra būdingas noras, kad jo gyvenimas susiderintų su viduje esančia šviesa ir tiesa, kurios jį sujungia su Kūrėju, atspindi jo sielos šviesą, duoda galimybę būti meilės šaltiniu – kaip aukšto tyrumo energijos. Gyvenimas pagal sielą, harmonijoje su savimi ir Pasauliu, gyvenimas su džiaugsmu – atveria galimybę pamatyti savo kelią, aiškiai žinoti savo norus, o ne primestus visuomenės.

Visi žmonės nori gyventi laimingai, gražai, gerai, išsilaisvinti iš skausmo, kančios, ligų… Tačiau, kad taip būtų, turime suprasti, jog reikia keistis savo viduje – atsisakyti egoizmo, noro kontroliuoti, turime prisiimti atsakomybę už savo gyvenimą ir nebėgti nuo pamokų, kurias susikuriame patys. Kovodami mes prarandame energiją, o bendradarbiaudami – ją įgyjame. Todėl turime suvokti Vienybės principą. 

Kiekvieno mūsų viduje yra gilus žinojimas apie tai, kaip sukurtas šis pasaulis, žinios apie Visatos dėsnius, apie tai, kaip šie dėsniai atsispindi mūsų gyvenime, apie priežasties – pasėkmės ryšius ir kt.

Pažinti Pasaulį galime tiek, kiek patys pažįstame save. Šias žinias reikia įsisavinti, kad galėtume pasiekti gyvenime harmoniją, pilnatvę, realizuoti ketinimus, kad įvykdytume savo pašaukimą. Mes turime išmokti savo vidinę būseną palaikyti darnoje su Visatos dėsniais. Tada visos situacijos ir visos pamokos mūsų gyvenime tarnaus mūsų tobulėjimui ir augimui, kad daugėtų šviesos ir meilės mūsų širdyse. Tada augs mūsų kuriamas potencialas. Tuomet mes galėsime pasiekti savo tikslus per patį trumpiausią laiką, su mažiausiai energijos reikalaujančiais resursais. Tuomet bus lengva kūnui, suprantama protui ir džiaugsminga sielai. Visi Visatos dėsniai yra universalūs. Jie tarnauja mums, kad atsivertume galimybėms ir resursams, kurie miega mūsų viduje. Dėsnių tikslas parodyti mums, kur randasi mūsų stiprybė ir atverti ją savyje. O taip pat, kaip panaudoti savo Dieviškąjį potencialą su didžiausia nauda sau ir pasauliui.

Jeigu mes nesivadovaujame Visatos dėsniais, mes nesinaudojame savo stiprybe. Priimdami šiuos dėsnius – atsiveriame naujoms galimybėms, o nežinojimas jų – neišlaisvina nuo atsakomybės. Dėsnių pažeidimas visada atsisuka į pažeidėją, taip vadinamais nemalonumais, kad parodytų jam esančius blokus jo viduje, kurie nepraleidžia Kūrėjo energijos. Kai tik mes priimame naują išmintį, žiūrim nauju žvilgsniu – mes priimame tai savo vidiniame pasaulyje ir pertvarkome save naujiems resursams. Tuomet mūsų sąmonė pradeda dirbti ir išsivalyti nuo senų, sunkių vibracijų, sukurtų proto – nuo draudimų ir apribojimų, nuo skausmo ir ligų.

Viskas Visatoje yra iš vieno Šaltinio – iš vieno Kūrėjo. Mes esame sukurti pagal Dievo atvaizdą ir paveikslą, esame vieningo organizmo dalelytės ir gyvename veikiant Dievo principams. Todėl turime suvokti Vienybės esmę ir visada eiti į ją: aš dėl pasaulio, pasaulis – dėl manęs. Aš ir Pasaulis – esame viena. Aš Dieviška dalelė, apdovanota visomis Dieviškomis savybėmis ir galimybėmis. Aš išsireiškiu per Vienybę. Vienybė išsireiškia per mane.

Vienybės principas mūsų gyvenime pasireiškia spontaniškai, nepriklausomai nuo to, ar žinome mes tai, ar ne. Todėl žmogus, kurio sąmonė miega, nesupranta, kodėl jo gyvenimas yra toks sunkus, nesupranta, kur yra skausmo ir kančios priežastis. Tas, kuris prabudo, žino šių dėsnių stiprybę ir jėgą. Jei žmogus nesupranta Vienybės principo – jo gyvenime daugėja chaoso, mažėja harmonijos. Atsiskyrimas nuo Vienybės priveda prie ligų ir kovos dėl išgyvenimo. Tačiau turime suvokti, jog tai yra pagalba, kad žmogus sugrįžtų į Vienybę ir taptų vieniu, kad išsilaisvintų, kad atstatytų ryšį su Pasauliu, kad pašalintų savo energinėje sistemoje atsiradusius blokus, kurie virsta ligomis.

Kiekvienas žmogus neša atsakomybę už viską, kas su juo vyksta gyvenime. Jei žmogus prisiima atsakomybę – jis gali pakeisti savo gyvenimą. Taigi, jeigu mes susikūrėme sau tokias situacijas – patys galime ir turime jas pakeisti. „Ką pasėsi – tą ir pjausi“, „Ką skleisi iš savęs – tą ir gausi“.

Todėl kviečiame pažiūrėti visą šį VIDEO įrašą (rusų k), kuris atsakys į daugybę esminių klausimų, o taip pat padės aiškiai suvokti, kodėl nuolat reikia eiti savęs pažinimo, Vienybės keliu, kodėl reikia suvokti Visatos dėsnius ir jų laikytis, kodėl turime prisiimti atsakomybę už savo gyvenimą. Šis video įrašas aiškiai ir išsamiai apibūdina prabudusio žmogaus gyvenimą ir žmogaus, su miegančia sąmone, gyvenimą. Taigi, mes patys esame savo gyvenimo kūrėjai ir šeimininkai. Kurkime savo gyvenimą sąmoningai, atsakingai, harmoningai ir vieningai. Keliaukime į nuolatinį tobulėjimą, klausykime savo širdies, vadovaukimės Visatos dėsniais, gyvenkime atsakingai, kad širdyje ir sieloje būtų gera, šilta ir ramu. Visada keliaukime savo sielos ir širdies keliu – Kūrėjo – Meilės ir Vienybės keliu. ↓

 

Pradžių pradžia – Naujų savęs ir visumos suvokimo pagrindų 4-ių seminarų ciklas LAIMINGO GYVENIMO RAKTAS. Būtent čia susipažinsite su šia informacija plačiau, susipažinsite su naujais gyvenimo pagrindais, o taip pat ir su Visatos dėsniais. Daugiau informacijos apie šį ciklą ir registraciją rasite čia: https://gyvenimorytas.lt/laimingo-gyvenimo-raktas/

Susitikime artėjančiuose mūsų renginiuose. Jie vyksta nuolat ir padeda atsakyti į įvairius gyvenimiškus klausimus. Atraski juos čia: https://gyvenimorytas.lt/RENGINIAITA