Pirmadienis, 06:43
2011 birželio 29


Aš sėdžiu Viešpaties klasėje ir medituoju eilinę savo pamoką. Aš gavau eilinę užduotį – šį gyvenimą – su konkrečiomis sąlygomis. Konkretūs tėvai, broliai, seserys, aplinka ir t. t. Kiekvienos pamokos užduotis – sukurti sąmonėje savo  pasaulį harmoningą būtent tose pateiktose sąlygose.

Tai virtualus žaidimas su iliuzija.Watch Full Movie Online Streaming Online and Download

Mažas vaikas, žaisdamas smėlio dėžėje, kuria žaidimą smagų ir harmoningą, žinodamas, kad tai tik žaidimas.
Aš taip pat turiu nuolat įsisąmoninti, kad šis gyvenimas – tai eilinis mano žaidimas su iliuzija. Tai eilinė meditacija, skirta suvokti, kad šios iliuzijos kūrimas savo sąmonėje – tai nuostabus žaidimas, kurio dėka aš mokausi mylėti, džiaugtis, pasitikėti, tarnauti, būti harmoningu.

Tik aš šioje meditacijoje (šiame gyvenime) galiu nuspręsti, kaip man reaguoti į savo paties vaizduotėje sukurtas žaidimo aplinkybes. Tik aš galiu bet kurią šios savo sukurtos iliuzijos aplinkybę pavadinti džiaugsmo ir meilės šaltiniu, arba skausmo šaltiniu.

Pabaigęs eilinę savo meditaciją (eilinį gyvenimą šioje Žemėje), aš sugrįšiu į realybę (į tikrąją Būtį). Čia bus susumuoti praeitos meditacijos (gyvenimo) rezultatai, apibendrinta eilinio žaidimo su iliuzija (šiuo pasauliu) patirtis, ir po poilsio palaimoje aš vėl sugrįšiu į Viešpaties klasę sekančiai meditacijai (gyvenimui).

Viešpaties mokyklos paskirtis – išmokinti sielas suvokti, kad Visatoje egzistuoja tik viena energija – MEILĖ.
O kaip gi pyktis, baimė, nerimas… ir kitos „neigiamos“ emocijos? Tai tik nesugebėjimas įžvelgti jose Meilę.
Kai sukaupi visą savo dėmesį į ką nors ir ramiai tai stebi – tai virsta Meile.

Viešpaties mokykloje išmokstama suvokti Visatos veidrodį.
Tikroji realybė yra Būtis Dieviškume. Kai siela užsimerkia meditacijai, ji atsiduria iliuzijoje – šiame gyvenime, o kai užsimerkia čia ir eina gilyn į save, atsiduria realybėje – Būtyje.

Žaiskite su savo pasauliu džiaugsmingai ir ramiai. Suvokite, kad tai tik Jūsų kuriama iliuzija, kuri niekada negali padaryti jums nieko blogo.
Sukurkite šioje iliuzijoje pasitenkinimą viskuo, kas yra, sukurkite visišką palaimą. Jūs ne tik turite galimybę tai padaryti. Tai padaryti – Jūsų paskirtis.
Tiesiog pradėkite matyti tai aplinkui. Tada Jūsų iliuzija taps palaiminga Būtimi ir Jūs pabaigsite Viešpaties mokyklą, pasilikdami amžinoje Būties palaimoje.

Ačiū Tau, Viešpatie, už šį suvokimą!
Robertas Karvauskas