Daugelis žmonių Jėzaus Kristaus mirtį ir prisikėlimą vertina tik kaip mistinį istorinį įvykį, kuris realiai neįtakoja į dabartinį jų gyvenimą. Taip yra todėl, kad daugelis neįsigilino, ką iš tikro parodė Jėzus ir ko tai juos moko dabartiniame gyvenime.

Mano širdyje man buvo atskleistas pasaulio suvokimas per energinius jame vykstančius procesus. Visko, kas vyksta pasaulyje, reikšmė yra ne fiziniuose veiksmuose, o energinėse vibracijose, kurios yra mūsų pojūčių, jausmų ir vidinių būsenų rezultatas.

Tie, kas nesuprato, ką Jėzus jautė ir apie kokias būsenas Jis kalbėjo, nesuprato ir Jo gyvenimo ir darbų tikrosios prasmės.Watch movie online The Lego Batman Movie (2017)

Visos visatos esmė ir gyvybinė jėga yra aukščiausia energinė vibracija, kuri išsireiškia mumyse kaip besąlyginės meilės jausmas. Iš šios energijos susideda viskas, kas yra. Ji persmelkia kiekvieną esaties dalelę.
Visą šią Visavienybę, kaip gyvą, sąmoningą Meilės organizmą Jėzus vadino Tėvu. Ir paties Jėzaus būties esmė buvo tik besąlyginė meilė.

Visu savo gyvenimu ir darbais Jėzus rodė žmonijai, kad Meilė yra nemirtinga. Kaip ją beužgniaužtum, ji visada atgims ir prisikels. Su ja tampa ištveriamomis net  siaubingiausiomis atrodančios kančios.

Tas, kuris savimi giliai  išjaus Jėzaus gyvenimą, pakeisdamas Jo vardą žodžiu Meilė, suvoks, ko Jėzus mokė žmones ir kas yra ta Dievo Karalystė, kurią Jis skelbė ir į kurią Jis kvietė.

Jėzus yra grynoji besąlyginė Meilė. Žmonėms Jis sakė, kad niekaip kitaip nepasieksime Dievo karalystės, kaip tik per Jį, t. y. per Meilę. Jis prižadėjo žmonėms sugrįžti ir savo pažadą vykdo. Tik to nemato ir niekada nepamatys tie, kas ieško Jo fizinėje realybėje.

Jėzus nuolat atgimsta mūsų širdyse kaip Meilė ir nuolat primena mums: „Mylėk Dievą visa širdimi, visu išmanymu, visomis jėgomis“. „Mylėk savo artimą, kaip pats save“.
Ir tai didžiausia egzistencijos prasmė. Jeigu mes visą širdį, visą išmanymą ir visas jėgas skirsime Meilei, tai tapsime pačia Meile ir mes patys ir viskas, kas yra aplink mus (mūsų „artimas“), taps mums meilės šaltiniu.

Šv. Velykos yra nuostabi Jėzaus prisikėlimo šventė. Bet gyvenimas skurdus tiems, kurie tik vieną kartą per metus teprisimena tai kaip fizinį istorinį įvykį.

Prikelkit Meilę savo širdyje kas rytą. Kiekvienas rytas tetampa jūsų Gyvenimo rytu, Meilės rytu. Te Šv. Velykos tampa mūsų kasdienybe.

Su meile,
Robertas Karvauskas