Ko žmonės ieško gyvenime, dėl ko juda, eina, stengiasi?

Pašaukimas – tai yra gyvenimo prasmė, dėl ko viskas juda.

Žmogus neretai savęs klausia:
Ar aš sugebėsiu atrasti savo pašaukimą? Ar išvis yra galimybė man tai atrasti? Ar reikia kreiptis į kažkokį specialistą, mokytoją, dvasinį vadovą, ar visų atsakymų ieškoti savyje?

Tokie klausimai rodo, jog žmogus yra prasmės trūkume. Kada nėra prasmės – mažėja savivertė. Tuomet žmogus jaučia, kad nerealizuoja savęs ir dėl to kaltina kitus. Dažnai kaltina save. O kuomet kaltina save, atsiranda nepasitikėjimas savo jėgomis ir visu pasauliu. Nes tiek, kiek nepasitikima savimi, tiek nepasitikima ir kitais. Tai yra uždaras ratas. Tai yra konfliktai, o iš tų konfliktų gimsta nuoskaudos, kurios užspaudžia žmogaus širdį. Taip širdis tampa nejautri ir taip kraunasi skausmo „kuprinė“. Tai yra ledkalnis, kurio viršūnė yra ypatingai skausminga. Tai yra nuoskaudų „kepurė“, kurią pradedama neštis per gyvenimą.

Pašaukimas nesurandamas ieškojimo, pastangų būdu. Pašaukimas atsiveria tada, kada nuimame kritinį kiekį spaudžiančių įtampų, spaudžiančių nuoskaudų. Todėl pašaukimas negali būti atrastas. Jis atsiveria tada, kai žmogus nuo savęs nusiima tą skausmingą krūvį, kurį sukrovė per daugelį gyvenimų ir šio gyvenimo rutinoje.

Kiekvieno mokytojo paskirtis yra vėl ir vėl grąžinti žmogaus dėmesį į pačią esmę. Tai yra Laimingo Gyvenimo Raktas. Tai reiškia, jog reikia  grąžinti dėmesį į Laimingo Gyvenimo Raktą, kurio pati esmė, pati šerdis yra pasidavimas ir pasitikėjimas. Tai reiškia pasitikėjimas Gyvenimu.

Kada žmogus pasitiki gyvenimu, jis leidžia sau veikti taip, kaip jam  atrodo – lengvai ir paprastai, negalvojant, ar tai gali būti gerai, ar blogai, nes gyvenime nėra nieko nei „gerai“, nei „blogai“. Gyvenime viskas yra taip, kaip turi būti. Kai mes atsipalaiduojame ir leidžiame tam vykti, mes pamatome, kaip gražiai viskas jungiasi, sinchronizuojasi, kaip vienas žingsnis palaiko kitą ir pradedame „vingiuoti“ lengviausiu keliu.

Protas to negali pripažinti vien todėl, kad jis turi tik linijinį požiūrį: „Aš esu čia, o mano tikslas – ten“. Ir taip brėžiama tiesi linija, ir neduok, Dieve, nukrypti į šonus. Tada protas rėkia: „Viskas, paklydau, suklydau!“ Iš tikrųjų nėra nei paklydimų, nei suklydimų. Štai šitą esmę ir reikia „pagauti“. Tiktai per tai, kada mes tai „pagauname“ ir leidžiame sau „vingiuoti“, leidžiame gyvenimui „vingiuoti“ mumis, tai reiškia, leidžiame mus vesti vingiuotu keliu, štai tada atsiveria aiškus žinojimas: kur aš einu, ko aš einu ir ką aš tame kelyje turiu nuveikti, ką aš turiu duoti. Štai ir yra tas mūsų pašaukimas.

Sąmoningumo mokyklos mokymų pakopose mes ir nusiimame tą kritinį įtampų kiekį nuo savęs, kad mumyse atsivertų šita žinia apie mūsų pašaukimą, kad mes pamatytume tą tikrąjį Gyvenimo kelią, kuris niekada nėra tiesus. Jis visą laiką banguoja. Visas gyvenimas banguoja sinusoide  (ekonomika sinusoide – viskas kyla, leidžiasi; upė vingiuoja taip pat sinusoide). Viskas taip vyksta. Todėl ir mes „banguosime“ visada. Klausimas – skausmingai tai darysime ar lengvai – su džiaugsmu ir atsidavę Gyvenimui?

Gyvenimas visą laiką mus ves ir duos mums resursus. Todėl skausmo „kuprinės“ nusiėmimas leidžia mums eiti dar giliau ir dar giliau į save. Nenusiėmę to, mes negalime žengti į pilną išlaisvėjimą. Tada visą laiką kažkas trukdo, visą laiką kažkas spaudžia. Ir šito pagrindas yra santykiai su tėvais. Tai yra visko esmių esmė. Tiek, kiek mes esame harmoningi santykiuose su tėvais, tiek, kiek mes jaučiame gilią šilumą, gilią atjautą, susitaikymą, vidinę ramybę su tėvais – tiek mes jaučiame šiuos jausmus visuose likusiuose gyvenimo aspektuose.

Jeigu santykiuose su tėvais yra apribojimai, jeigu ten yra šalta, formalu, santykiai be meilės (nors ir kultūringi), tokiu atveju, kitose gyvenimo srityse negalime patirti pilnatvės, nes santykiai su tėvais lemia visus kitus santykius, kaip paradoksalu bebūtų. Tai lemia ir santykius su Dievu. Žmogus  negali sukurti šiltesnių ir atviresnių santykių su Dievu, jeigu neišgryninti santykiai su tėvais.

Santykiai su tėvais lemia viską ir pagrindas yra juos susitvarkyti. Todėl reikia nusiimti nuo savęs visas nuoskaudas, visus „slenksčius“, kurie trukdo tekėti energijai širdyje, būtent šitame aspekte.

Sąmoningumo mokykloje mes formuojame pastovius santykius su Gyvenimu, su gamta, su vidine ramybe, kaip norite tai pavadinkite, – su Dievu, su tuo Dieviškuoju aspektu, kuris yra mūsų Šaltinis, mūsų Centras. Ir štai čia yra viena iš esmių santykyje su tėvais, ir toliau santykyje su Dieviškumu. Kalbant religine mistine kalba, sakome  „Dieviškumas“. O iš tikrųjų tai reiškia – su vidinės ramybės Šaltiniu mumyse. Tai yra kiekviename iš mūsų. Mums tiesiog reikia tai suvokti, atrasti, atverti savyje ir pastoviai gyventi tame.

Ar sąmoningumo mokykloje atsiveria tai, ko mes ieškome – t.y. savo pašaukimo, susitaikymo su savimi, susitaikymo su aplinka?

Taip, tai atsiveria. Jau pirmosiose pakopose atsidaro pirmieji žingsniai. Viskas priklauso tiktai nuo kiekvieno žmogaus nuoširdumo. Kiek kiekvienas yra tikrai pasirengęs investuoti į tai savo nuoširdumą, sutelkti į tai savo dėmesį ir atsiduoti pilnai, t.y. „nerti“ į tai. Tai yra galimybė.

Tai yra kiekvieno žmogaus galimybės. Ar žengs žmogus šitą žingsnį, priklauso tiktai nuo paties žmogaus. Tai daroma ne tik dėl savęs. Tai darome dėl kitų gerovės. Todėl pamąstykite apie kitus: Jūsų vaikai nori geresnių santykių su Jumis. Tai yra vaikų – tėvų santykiai. Kada Jūs tvarkote santykius su savo tėvais, gerėja Jūsų santykiai su Jūsų vaikais. Tai yra artimiausia aplinka, kuri dažniausiai būna skausminga dėl meilės trūkumo. Netgi jeigu ji vadinama ir formaliai normalia, dažniausiai joje trūksta šilumos. Pamąstykite: ar galite išsiverktt ant tėčio peties, ant mamos peties? Ar galite išsakyti viską nuoširdžiai, nepaliekant kažko, ko nedrįstumėte pasakyti tėvams? Ar tai tikrai yra atvirumas, nuoširdumas, paprastumas, lengvumas santykiuose? Jeigu to nėra, visa tai formuojasi visuose kituose santykiuose ir to neįmanoma peržengti. Jei nebus šilumos santykiuose su tėvais, Jūs negalėsite sutvarkyti santykių darbe, negalėsite nuoširdžiai bendrauti su draugais ir t.t.

Sąmoningumo mokykloje mes atidarome didžiulius klodus, begalines galimybes išsilaisvinti nuo visų nuoskaudų, įtampų, nerimų, kurie tiesiog stovi kaip akmenys žmogaus širdyje, užblokuoja širdį ir neleidžia žmogui jausti gyvenimo širdimi. Todėl reikia eiti gilyn į save, į savo širdis, ir jas atidaryti, atsiverti harmonijos, pilnatvės, vidinės ramybės, džiaugsmo jausmui, atsiverti gyvenimo jautimui širdimi. Nuoširdžiai linkiu Jums žengti šį žingsnį, aš duodu Jums stimulą.

Su Meile, Robertas Karvauskas

 

Seminaro „Ką lemia santykiai su tėvais? Kaip šiuos santykius harmonizuoti?“ VAIZDO įrašą gali įsigyti čia: https://gyvenimorytas.lt/video-ir-knygos/ka-lemia-santykiai-su-tevais-kaip-siuos-santykius-harmonizuoti-web-seminaras/

Atvyk į Naujų savęs ir visumos suvokimo pagrindų 4-ių seminarų ciklą LAIMINGO GYVENIMO RAKTAS, kuris duos instrukciją, kaip reikia harmoningai gyventi šiame pasaulyje, kad viskas tiesiog tekėtų. Gyventi taip, kad einant per pasaulį, jaustumėte meilę, džiaugsmą ir entuziazmą veikti! Registruokis savo mieste jau dabar ir pasinaudok mažesne kaina. Daugiau informacijos apie šį ciklą ir registraciją rasi čia: https://gyvenimorytas.lt/laimingo-gyvenimo-raktas/ 

Susitikime artėjančiuose mūsų renginiuose. Jie vyksta nuolat ir padeda atsakyti į įvairius gyvenimiškus klausimus. Atraski juos čia: https://gyvenimorytas.lt/RENGINIAITA

Roberto Karvausko knygą „Laimingo Gyvenimo Raktas“ (spausdintinę, elektroninę ir audio versiją), o taip pat daugybę įvairių seminarų įrašų gali įsigyti čia: https://gyvenimorytas.lt/vaizdo-irasai-knygos/

Susitikime ir sąmoningumo mokyklos GYVENIMO RYTAS mokymuose, kuriuos sudaro keturios pakopos. Visas pakopas galima pereiti tik iš eilės ir, žinoma, pradėti reikia nuo pirmosios. Mokymų metu gausi daug žinių ir išminties, įgausi ryžtą gyventi kitaip, suvoksi save naujai, išsivalysi savo vidų, suplanuosi savo kasdienybę naujai ir kt. O taip pat išbandysi daugybę įvairių pratimų ir gilių, stiprių praktikų. Ir vis labiau ir labiau atversi savo širdį meilei, vidinei ramybei, harmonijai ir pilnatvei. Daugiau informacijos apie sąmoningumo mokyklą žiūrėki čia:  https://gyvenimorytas.lt/pradzia/apie-samoningumo-mokykla/