Neprisiriškite prie rezultato, nes tai blokuoja galimybę jį gauti. Rezultatas ateina tada, kada leidžiame jam nebūti.
Juk svarbus ne pats rezultatas, o džiaugsmas ėjimo jo link metu, pasitenkinimas procesu ir žinojimas, kad rezultatas tikrai bus.
Leiskite jam būti nebūtinai dabar. Gal už sekundės, o gal už 100 metų. Tai nesvarbu. Džiaukitės tuo, kad darote teisingai, kad siekiate rezultato. Gyvenkite procese. Procesas yra nuostabus rezultatas.

Būkite tikri ir ramūs dėl to, ką darote. Tokiai ramybei visada yra tvirtas pagrindas, kai žinai, kad blogų ar nepalankių situacijų nebūna, kad kiekviena situacija atneša mums resursą, kurio tuo metu mums reikia labiausiai.

Dieviškumas per mus kuria pasaulį. Mes neturime pagrindo nepasitikėti ar abejoti jo kūrybos procesu ar rezultatais.

Tegul tas supratimas suteikia pasitikėjimą ir ramybę kiekviename žingsnyje. Mūsų pasaulis rūpinasi mumis. Leiskime jam tai daryti. Netrukdykime. Tik dėliokime kojas, o jis pats neš mus.Roblox Robux Hack 2017

Gyvenimas lengvas ir nuostabus, kai nustoji jį prievartauti ir kiekvienu momentu randi už ką padėkoti.

Ačiū Tau, Dieve! Tu nuostabus!
Robertas Karvauskas 2010-02-20