Visas supantis mus pasaulis yra mūsų dalis. Kaip ranka ar koja.
Jei norime pakeisti rankos ar kojos padėtį, mes savo viduje generuojame pastangas ir vidine  ketinimo jėga keičiame savo kūno padėtį.

O kaip elgiamės su aplinka? Bandome ją sutramdyti ir pakeisti,naudodami išorinę jėgą.  Tai tas pats, kaip sukti sau ranką per jėgą, šaukti iš skausmo ir dėl to, supykus, dar labiau sukti ir dar labiau šaukti.

Mūsų fizine jėga prievartaujamas pasaulis priešinasi, atsakydamas mums skausmu, nes jis yra mūsų dalis, ir mes greitai pajaučiame, kai savo veiksmais keliame sau (pasauliui) skausmą.

Tie, kurie supranta Visavienybę, keičia pasaulį tik per savo siekius ir nuostatas, t. y. per savo vidų.
Tik šitaip elgiantis ir galima suprasti Visavienybę.

Ačiū Tau, Dieve, už šias mintis!
Robertas Karvauskas 2010-01-29