Visas situacijas mano gyvenime sukuriu aš pats. Savo vidinėmis nuostatomis, iš kurių atsiranda tam tikros krypties mintys ir jausmai, aš skleidžiu į aplinką tam tikro dažnio vibracijas. Jos suranda tokio pat dažnio vibracijas aplinkoje ir sustiprina jas.
Šis rezonansas kuria aplink mane situacijas, atspindinčias mano vidines nuostatas.

Jeigu aplink mane susidarančios situacijos manęs netenkina, aš turiu atrasti savyje, kokios mano vidinės nuostatos sukūrė šias situacijas, ir pakeisti tas nuostatas.

Viską reikia daryti su dėkingumu. Dieviškumas rūpinasi mumis. Kiekviena situacija neša savyje pamoką, t. y. resursą, kurio tuo momentu mums labiausiai reikia.

Nereikia priešintis situacijai ir kovoti su ja. Taip darydami mes sustipriname savo išorėje tai, ką mes laikome priešininku, t. y. sustipriname savo viduje tas vibracijas (nuostatas), kurios sukūrė šią situaciją.Watch movie online Get Out (2017)

Einant tokiu keliu priešininko nugalėti neįmanoma. Labai didelėmis pastangomis situaciją laikinai galima  pakeisti, bet išlikusi priežastis – vidinė nuostata – tuoj pat sukurs kitą, dar nepalankesnę, situaciją.

Bet kokią situaciją reikia priimti kaip Dievo dovaną, padedančią savyje rasti ir pašalinti kliūtis, trukdančias mums tapti Dieviškais.
Energija, esanti situacijoje, skirta mūsų vidiniam tobulinimui. Neiššvaistykime jos pasipriešinimui, o su dėkingumu panaudokime vidinei savianalizei ir savo vidinių nuostatų tobulinimui.

Dėkoju Dieviškumui už šį suvokimą!
Robertas Karvauskas