Pirmadienis, 05:14
2011 Rugpjūčio 1 d.
Mažeikiai


Nesąmoningo žmogaus dėmesys nuolat blaškosi aplinkoje, o protas viską vertina. Šis dėmesys ir vertinimas – tai gyvybinė energija, kurią žmogus perduoda pastebėtam dalykui. Kai daugelis žmonių kažką pastebi ir įvertina, tas dalykas gauna daug gyvybinės energijos ir tampa stipresniu ir gyvybingesniu.
Reiškia , jei aktyviai protestuoji prieš tai, kas Tau nepatinka, tai tam atiduodi savo gyvybės dalį, kuri sustiprina nepatinkantį dalyką.

Ką gi daugiausiai pastebi ir įvertina nesąmoningo žmogaus protas?
Savo prigimtimi protas yra negatyvus, todėl nevaldomas jo dėmesys nukrypsta į neigiamus dalykus.

Taigi, nesąmoningas žmogus, nevaldydamas savo dėmesio pastebi ir vertina negatyvius dalykus, maitindamas ir stiprindamas juos savo gyvybės energija. Todėl neigiami dalykai labiau ir pasireiškia tokio žmogaus gyvenime.

Kai žmogus sąmoningai savo dėmesį sutelkia į teigiamus dalykus, jis atlieka nuostabią tarnystę, dovanodamas savo gyvybės dalį tai pasaulio daliai, kuri džiugina jį patį ir kitus.
Taip kiekvienas žmogus, stebėdamas ir vertindamas aplinką, kuria pasaulio “gėrio” ir “blogio” balansą.

O ką pastebi Tu?
Kam skiri savo gyvybinę energiją?
Kam aukoji savo gyvenimą?

Tapk sąmoningas. Išmok suvaldyti savo protą ir paskęsk meilėje, ramybėje ir harmonijoje.
Tai Tavo paskirtis.

Ačiū Tau, Viešpatie, už šias mintis!
Robertas Karvauskas