„Kai daliniesi – tai plečiasi visada. Kai atiduodi – tai daugėja“ (Robertas Karvauskas)  

 Atsiliepimas apie Roberto knygą „LAIMINGO GYVENIMO RAKTAS“  

 

Vėl mano nuostabus Rytas!  Vėl džiaugiasi širdis, pasitikdama naują dieną.

Tik dėkoju ir dėkoju Kūrėjui, savo Dieviškumui, Gyvenimui, Pasauliui, Motulei Žemei už viską viską, už visas dovanas, kurių gaunu tiek daug! Ir dažnai šypsausi. Man dažnai atrodo, kad  aplinkui viskas šypsosi – saulė, rytas, diena, daiktai, knygos… Žvelgiu į savo knygų lentyną – šypsosi mano knygos!

Šypsosi, kaip saulutė, mano lentynoje ir Roberto knyga „LAIMINGO GYVENIMO RAKTAS“, vis kviesdama atsiversti ją vėl ir vėl, ir tarytum sako: „Pasakyk šiandien ką nors apie mane“. Taip man šiandien kalba mano Dieviškumas.

Vis atverčiu ir skaitau šią geltoną, saulutės spinduliukais šildančią, gydančią, pilną išminties, žinių ir priminimų, nuostabią Roberto knygą „LAIMINGO GYVENIMO RAKTAS“.  Noriu pasidalinti tuo, kas man labiausiai, skaitant šią knygą, palietė širdį.

 „Kai daliniesi – tai plečiasi visada. Kai atiduodi – tai daugėja. Kai laikai tiktai sau – tai nyksta“, – taip per patį pirmąjį šios knygos pristatymą 2017-12-11 Kaune kalbėjo Robertas.

Reikia dalintis visomis gyvenimo dovanomis. Kuo daugiau daliniesi – tuo daugiau gyvenimas iš visų kampelių pradeda siųsti dovanas ir tau. Gėrį reikia pradėti kurti nuo savęs.

Šiandien noriu pasidalinti savo mintimis apie DIEVIŠKUMĄ, kadangi tikrasis mano gyvenimas prasidėjo tik tada, kai Jį atradau, kai Jam atidaviau visus savo rūpesčius ir problemas.

Pati didžiausia laimė yra tada, kai turi į ką atsiremti, kai turi kuo pasitikėti, kai jauti nuostabų Dievišką Vedimą, kai žinai, kad Jis visada veda pačiu geriausiu keliu, globoja, rūpinasi, saugo, moko ir visada visada veda į MEILĘ ir į LAIMĘ. Tada užlieja ramybė, o širdyje tampa lengva ir gera. Tereikia  Jam visiškai atsiduoti – visa  širdimi ir visus šimtu procentų Juo pasitikėti, kaip sako Robertas savo knygoje:

„Tu visas atsiduodi vadovui tam, kad jis vestų tave į meilę viskam. O ši meilė atsiveria tik visiškame pasidavime viskam, kas yra“. 

 Viskas yra Dieviška. Kiekviena Visatos dalelytė yra Dieviška. Kiekviena ji yra tobula. Gera stebėti Gyvenimą, gera juo keliauti, gera mokytis, gera rinkti savo patirtį, gera, kai žinai, kad visada visada, kiekvieną akimirką tavimi rūpinasi. Gera keliaujant savo nuostabiu keliu – Širdies keliu – vis tobulėti, augti, švarėti, mokytis, atrasti, pažinti, suvokti… Juk viskas veda į vieną tašką – į MEILĘ. Širdyje gera ir ramu, kai jauti, kad virš tavęs yra ta Aukštesnioji jėga ir ji viskuo viskuo rūpinasi. Tereikia pasiduoti, pasitikėti ir leisti, kad Ji vestų, nesipriešinti jai. Tai pats geriausias gydymas, tai pati išmintingiausia „tabletė“ – pasitikėti savo Dieviškumu, pasitikėti Gyvenimu. Ir visa širdimi pritariu Roberto žodžiams:

„Imk mane ir veik per mane, kurk viską, ką manai esant reikalinga. Bet kokie rezultatai yra dieviški, aš jų negaliu žinoti, todėl imk ir siek per mane tų rezultatų. Aš klausau tavęs, aš „atsiduodu“. Tai turėtum deklaruoti nuolat. Kiekvieną dieną pabusti su mintimis: „Viešpatie, atiduodu tau kiekvieną savo atodūsį, kiekvieną judesį, kiekvieną veiksmą, darbą, ketinimą, norą, žodį, vaizdinį, imk mano kūną, mano sielą ir protą, ir vadovauk man. Imk viską, leisk tik besąlygiškai mylėti.“ Tada telieka tik sebėti savo vidinį balsą ir leisti savo kūnui vykdyti juo paremtus sprendimus. Tai ir yra visiškas pasidavimas“.

AČIŪ KŪRĖJUI, kad per Roberto nuostabiąją sąmoningumo mokyklą „GYVENIMO RYTAS“ atradau PASITIKĖJIMO ŠALTINĮ – SAVO DIEVIŠKUMĄ, kurį vadinu tikru stebukladariu. Ačiū už tai, kad šioje mokykloje atradau vidinę ramybę, tikrąją išmintį, kurią kasdien leidžiu per savo gyvenimą, per kasdienines akimirkas ir matau, kaip tai stipriai veikia ir keičia gyvenimą. Ačiū Robertui už žinias, išmintį ir nuostabias mintis, kuriomis jis dalinasi savo knygoje:

„Visatai iš žmogaus reikia vienintelio dalyko – ramybės ir pilnatvės (besąlyginės Meilės) būsenos. O ji ateina tik per pasitikėjimą, t.y. žinojimą, kad viskas bus sutvarkyta ir viskas bus gerai“.

Labiausiai džiaugiuosi ir sakau: AČIŪ AČIŪ AČIŪ už tai, kad Roberto knygoje „LAIMINGO GYVENIMO RAKTAS“ aš radau save! Radau save 158 puslapyje, radau toje pastraipoje, kurioje Robertas pasakoja:

 „Svarbiausia yra būsena, kurią sukuri puoselėdamas jausmus savo vadovui. Vienai moteriai mokymuose atliekant pasidavimo meditaciją, į jos vidinę erdvę atėjo jos anksčiau mirusi mama ir tapo dvasiniu vadovu. Moteris pasidėjo mamos nuotrauką ant altoriaus, maldose pradėjo reikšti  visišką pasitikėjimą ja ir atsidavimą. Ji giliai tikėjo mamos pagalba, pasitikėjo, ir jos būsena vibravo taip, kad pritraukė į gyvenimą viską, ko reikėjo. Atėjo vidinė ramybė, gyvenimas sužydėjo“.

Ačiū Tau, Robertai, už visus nuostabius mokymus, už išmintį, už šią knygą, kuri taip nuostabiai pratekėjo per Tave, už visą pagalbą, už Tavo kantrybę, dėmesį, atsakymus, įrašus, seminarus, pasidalinimus, tarnystę, už Indijos dvasią, už tai, kad perduodi viską mums, kad daliniesi visomis dovanomis, kurias pats gauni. Tikrai gyvenime vyksta taip, kaip Tu sakai: „Kai daliniesi – tai plečiasi visada. Kai atiduodi – tai daugėja“.  

Kodėl verta pasitikėti savo DIEVIŠKUMU ir jam pasiduoti? Nuostabus atsakymas taip pat yra šioje Roberto knygoje:

„Kokie gi tikrojo pasitikėjimo ir pasidavimo rezultatai?

  • Pirmiausia nustosi švaistyti gyvybinę energiją abejonėms, nerimui, kovai.
  • Tavo gyvenime sumažės, o po to ir visai neliks, norų, t.y. trūkumo.
  • Norai virs nuoširdžiais ketinimais ir aktyvia džiaugsminga veikla.
  • Keisis tavo vidinės nuostatos ir jos naujai atsispindės tavo veiklos rezultatuose.

Visa tavo veikla bus nukreipta daryti gera kitiems. Tu tapsi savo gyvenimo viešpačiu, kuriančiu savo gyvenimą dėl kitų. Gyvai jausi, kad visi tavo veiksmai kyla iš vidinės tavo būsenos kurios kūrimas ir yra tikroji tarnystė kitiems.

Į tavo gyvenimą ateis harmonija, kuri sklis per tave ir harmonizuos aplinką. Taip įvykdysi savo paskirtį“. 

Kaip svarbu eiti šiuo keliu  – t.y. Meilės, šviesos, gėrio ir grožio keliu, žingsniuoti juo kasdien. Ir visu šimtu procentų pasitikėti Dieviškuoju Vedimu. Visada gera mokytis, tobulėti, klausyti ir visada gera savo širdį vis rakinti ir rakinti Laimingo Gyvenimo Raktu. Ir būtinai būtinai visais 6 jo elementais. Nes veikia tik kompleksas. Laimingo Gyvenimo Raktą aš vadinu stebuklingu, nes:

PASITIKĖJIMASir PASIDAVIMAS1.
BUVIMAS SU SAVIM TYLOJ2.
Bei nuoširdi MALDA3, TARNYSTĖ4,
DĖKINGUMAS5 –
Man leidžia būti su savim darnoj.

Ir kuo dažniau savęs aš klausiu:
O ką dabar jaučiu aš savo viduje?
Ir Dieviškumas man atsako kuo puikiausiai:
Visi atsakymai tik tavo širdyje.

Ir moko, rodo, saugo ir už rankos veda
Tiktai į Meilę, tik Širdies keliu.
Užlieja Džiaugsmas, Šiluma, Palaima.
Aš Juo pasitikiu! Aš juo visa širdim tikiu!

Jis kužda man į ausį, sako tyliai tyliai:
Eik Dievo Meilės, eik Šviesos keliu.
Mylėk Gyvenimą, Pasaulį, Žmones.
Ir džiaukis kiekviena akimirka ir savo buvimu.

Matyk visur Visatos tobulumą.
Dalelė Dieviška, juk kiekviena yra.
Ir prisimink, labai svarbu kelionėj
LAIKYSENA6 ir tavo ŠYPSENA!6

Nusišypsok plačiai plačiai Pasauliui!
Matai, jauti, kaip šypsos jis atgal!
Kaip Dieviškoj Visatos Begalinėj Meilėj
Gyvenimas su šypsena tarnauja tau.  

Kasdien keliauju su savo Dieviškumu visur kartu, laikau jo ranką ir su Juo einu. Einu lyg vaikas ir aplinkui taip ramu ramu… Stebiu gyvenimą, sustoju, išjaučiu akimirką, stebiuosi, žaviuosi ir myliu. Atsiduodu, pasiduodu, pasitikiu, tikiu, kuriu! Ir vis sakau Gyvenimui:  „Priimu, sutinku, dėkoju“ (Roberto citata).

Džiaugiuosi, kad turiu šią knygą su šiltu ir nuoširdžiu Roberto palinkėjimu. O knygos viršelis yra nuostabus priminimas – jis įkvepia prisiminti, kad kiekvieną dieną turime atrakinti savo širdį, skleisti meilę, grožį, šviesą, mylėti ir dalintis visomis gyvenimo dovanomis. Visada prisimenu: „Kai daliniesi – tai plečiasi visada. Kai atiduodi – tai daugėja“, – kaip sakė Robertas. Atiduoti reikia visada su šiluma, su meile – atiduoti iš širdies. Atiduoti reikia būtinai su nuoširdumu, su nuoširdžia vidine būsena. Ir ką žmogus iš savo vidaus atiduoda, kuo dalinasi – visa tai jam sugrįžta atgal. Meilė sugrįžta Meile, gerumas – gerumu, šypsena – šypsena… Visada sugrįžta. Nebūtinai tą pačią akimirką, sugrįžta iš įvairiausių kampelių. Paskleista nuoširdi žmogaus Meilė, gėris, gerumas – niekur nedingsta. Meilė visada visada sugrįžta, nes veikia Traukos dėsnis, kaip sako Robertas: „Meilė visada traukia Meilę, ramybė visada traukia ramybę“ ir t.t.

Ši knyga – tai nuostabi dovana sau pačiam, nuostabi dovana žmonėms, kuriuos mylime.

Žmogus, pirkdamas šią knygą, visada gauna dovaną, kuri gyvena Roberto knygos viduje. Joje visada būna įdėtas kvietimas į pirmąjį Roberto seminarą, kuris vadinasi „Tikrosios laimės pagrindai“. Šis seminaras yra pirmasis iš bazinio keturių seminarų ciklo „Laimingo gyvenimo raktas“.

 Taigi, kartu su knyga žmogus gauna dovaną – nemokamą seminarą. O jeigu šią knygą dovanojame mylimiems žmonėms – mes jiems padovanojame dvigubą dovaną – ir knygą, ir nemokamą Roberto seminarą „Tikrosios laimės pagrindai“.

Kiekvienais metais Lietuvos bibliotekose vyksta Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuota akcija, kuri vadinasi „Knygų kalėdos“. Jos metu žmonės kviečiami dovanoti laukiamiausių knygų mūsų bibliotekoms. Linkiu, kad visose Lietuvos bibliotekose, ir ne tik Lietuvos bibliotekose, gyventų ši nuostabi Roberto knyga, kad ji keliautų tolyn ir tolyn ir kuo daugiau žmonių atrastų šį nuostabų išsilaisvinimo kelią.

Šią knygą, kai tik ji gimė (2017 m. lapkričio mėn.), aš padovanojau savo mylimai mokyklai ir savo mylimai bibliotekai. Ir anąsyk ją aplankiau bibliotekoje. Ji ten gražiai ir šiltai gyvena. Ją puošia ir Roberto palinkėjimas. Žmonės ją mielai skaito. Labai noriu, kad kuo daugiau žmonių išsilaisvintų iš skausmo, iš įvairiausių vidinių užspaudimų, kad atrastų tikrąjį Gyvenimą, kad atrastų širdies ramybę ir sielos pilnatvę. Visiems to linkiu. To linkiu ir Lietuvos, ir viso Pasaulio žmonėms.

Mes dažnai linkime žmonėms Laimės, Meilės, Sveikatos. O šioje knygoje ir surašyta viskas, kas svarbiausia kiekvieno žmogaus gyvenime, surašyta tai, kuo žmogus turi vadovautis kasdien, kad būtų sveikas, džiugus ir laimingas. Joje aprašyta tikroji žmogaus esmė, dėl ko žmogus gyvena šioje Žemėje, kokia jo paskirtis.

Knygoje išsamiai paaiškinti visi Visatos dėsniai, taip pat, ką reikia daryti, kad visada būtum energingas, nesustresinamas, išlaikytum vidinę ramybę savo širdyje. Joje kalbama ir apie tai, kaip reikia maitintis, ilsėtis, kvėpuoti. Taip pat labai išsamiai papasakota apie sąmoningumo mokyklą „GYVENIMO RYTAS“.
Aš kiekvieną dieną džiaugiuosi, kad atradau šią nuostabią mokyklą!

Atradau ją 2012  metais! O joje – atradau savo Dieviškumą,
širdies ramybę ir sielos pilnatvę.

Ir toliau ši Roberto mokykla mane kasdien vis labiau ir labiau įkvepia mylėti, džiaugtis, šypsotis Gyvenimui! Ir kiek draugų, kiek bendraminčių, aš radau būtent čia! Ir tas ratas plečiasi, plečiasi, plečiasi… O šypsena – platėja, platėja, platėja…  Ir ji tampa iki ausų galiukų! Roberto mokymų dėka kiekvienas mano Rytas, t.y.  kiekvienas mano Gyvenimo Rytas, prasideda nuo plačios šypsenos!

Kviečiu visus dalintis savo nuoširdžiais patyrimais, nes, kaip sako Robertas: „Kai daliniesi – tai plečiasi visada. Kai atiduodi – tai daugėja“. 

Linkiu visiems atrasti savo Dieviškąjį Vadovą, Vedlį, Pasitikėjimo Šaltinį – savo Angelą Sargą. Jį tikrai turi kiekvienas žmogus. Jis gyvena kiekvieno žmogaus širdyje. Tik reikia į ją atsigręžti, tik reikia į ją nukeliauti, tik reikia ją atverti ir į ją įsiklausyti. Širdyje gyvena visi visi atsakymai, per ją nebyliai kalba Tavo Dieviškumas, užliedamas Tave savo šiluma, meile, rūpestingumu, gerumu ir vidine ramybe.  Tave kiekvieną akimirką myli, globoja ir saugo Tavo Angelas Sargas.

AŠ LINKIU VISIEMS MEILĖS, VIDINĖS RAMYBĖS, ŠIRDŽŲ ŠILUMOS,  GERUMO IR GRAŽIŲ KASDIENINIŲ AKIMIRKŲ.  

 AŠ LINKIU VISIEMS LAIMĖS IR DAUG DAUG ŠYPSENŲ!

Myliu Jus visus, laiminu ir stipriai apkabinu.
Su Meile ir šypsena, Daivina