Pradėti reiktų nuo to, kad žmogus yra energinė būtybė, kuri savo žinioje turi fizinį patyrimų instrumentą – kūną, tampriai susietą su energiniu lauku ir nuo jo priklausantį. Žmogaus, kaip ir bet kurio objekto visatoje, energinį lauką sudaro du pradai: in ir jang. In siejamas su moteriškumu, kryptimi žemyn, žemiškumu, stabilumu, materija, tamsa, o jang yra vyriškasis pradas, krypstantis aukštyn, siejamas su dvasia, aktyviu kitimu, šviesa.
Vyro energetikoje yra apie 54 % vyriškojo prado ir apie 46 % moteriškojo, o pas moteris – atvirkščiai.

Kokia vyro ir moters tikroji prigimtis?

Vyras yra dvasia ir nukreiptas į aukštąsias sferas. Jo energija kyla iš dvasinio energijos šaltinio – saulės. Todėl vyrai vadinami saulės būtybėmis, kurių energetika orientuota į pusiausvyrą ir ramybę (religine mistine kalba kalbant – į Dievą), kad per šią būseną priimant optimalius sprendimus būtų užtikrintas šeimos saugumas ir aprūpinimas visais būtinais resursais. Todėl vyras šeimoje – centras. Jis tarsi idėja, iš kurios viskas vystosi. Vyras nurodo kryptį ir numato strategiją, nes gauna intuityvų vedimą. Vyras – vadovas, programuotojas, strategas. Vyras yra globėjas, saugantis ir aprūpinantis šeimą. 

Galbūt teko girdėti, jog kabintis už to, kas sena yra mirtis, nes viskas nuolat kinta? Vyro pozicija būtent tokia, jis nuolat griauna sena, kad kurtų kažką nauja. Jis nuolat atsinaujinanti idėja.
Vyras vadovaujasi dvasine išmintimi ir jame gimsta esminiai sprendimai, padedantys šeimai išgyventi. 

Moterismaterijos kūrėja, tvarka ir gyvybė, gimdanti materiją ir ją atvedanti į šį pasaulį. Ji – šeimos vidinė taktika ir gyvenimo kokybė. Vyro energinis centras širdyje, moters – gimdoje. Tai jos jausmų centras. Moteris turėtų sudaryti sąlygas, kad vyras vestų šeimą teisingu keliu.
Vyras kuria dvasinėje srityje, o moteris – materialioje plotmėje.

Moteris yra žemiška būtybė, kurios energinė sankloda skirta kurti fizines materialias struktūras, užtikrinančias vyro palaikymą pusiausvyroje ir ramybėje. Moters energetika yra 6-9 kartus stipresnė už vyro, todėl jos dėmesys ir palaikymas yra gyvybiškai būtinas vyrui, kad jis išliktų pusiausvyroje ir šeimos aprūpinimo grandinė nenutrūktų. Jei moteris nepalaiko vyro, vyras praranda pusiausvyrą ir ramybę, tada jo sprendimai tampa neharmoningi ir šeimos aprūpinimas resursais sutrinka. Moteris turi tiek jėgos, kad gali formuoti vyrą. Tik nuo jos priklauso, kam ji skirs savo dėmesio energiją, teigiamoms vyro savybėms, arba toms, kurios jai nepatinka. Štai tada, kai toks galingas moters dėmesys sutelkiamas ne ten kur derėtų, išsikreipia visa harmoninga sistema.

Kur veda vyriškos ir moteriškos energijos skirtumų nesupratimas?

Taigi, vyras ir moteris yra visiškai skirtingos būtybės, turinčios visiškai skirtingas paskirtis visuomenės energinėje struktūroje. Jei prarandamas šis supratimas, šeimos, kaip visuomenės energinės ląstelės, o per tai ir visos visuomenės energetika išsibalansuoja. Tada visuomenė pradeda kurti materialias struktūras, nukreiptas ne į kiekvieno visuomenės nario vidinės pusiausvyros ir ramybės palaikymą ir sustiprinimą, o į kovą su harmonijos trūkumo pasekmėmis. 

Moters paskirtis – palaikyti vyro siekimą gyventi pusiausvyroje ir ramybėje, o vyro paskirtis per šią būseną suteikti šeimai saugumą ir materialinį aprūpinimą. Taip vyras ir moteris teisingai ir suderintai vykdydami savo funkcijas užtikrina šeimos vystymąsi. Tik tokiomis sąlygomis pasaulis gali augti bei vystysis. Tuomet materialinė pusė niekada neužgoš siekimo būti pusiausvyroje ir laimėje.

Toks vyriškos ir moteriškos energijų skirtumų nesupratimas privedė visuomenę prie emancipacijos.
Kai moteris pradeda vykdyti aprūpinimo ir globos funkcijas, jos vyriškoji energijos dalis sustiprėja, o moteriškoji silpsta. Moteris tampa vyriška. Jai vis sunkiau bendrauti su vyrais, nes ji su savo žinojimu ir kritika nepatenkina vyrų poreikio globoti moteriškumą. Ji pradeda jausti vis didesnę disharmoniją savo viduje ir vis daugiau priekaištų pradeda reikšti vyrui. Tai visą šeimą veda  į emocinę, o toliau ir į fizinę krizę. 


Taip visuomenė, kaip energinė sistema, labai išsibalansuoja. Tada, kad balansas atsistatytų, silpnesnė vyrų dalis turi sumoteriškėti, nes moterys, būdamos energiškai stipresnės, paveržė dalį vyriškų funkcijų.. Fiziniame lygmenyje visuomenėje tai pasireiškia ir kraštutiniais nukrypimais seksualinėje orientacijoje, tokiais, kaip transvesticija, homoseksualizmas ar lesbietės.

Kai moteris nukrypsta į perfekcionizmą, ji stengiasi viską atlikti idealiai. Tai sueikvoja labai didelius kiekius jos gyvybinės energijos. Tada energijos, t. y. dėmesio, pritrūksta vyro palaikymui. Be moters palaikymo vyras praranda ramybę ir pusiausvyrą ir prasčiau atlieka aprūpinimo ir globos funkcijas. Jei moteriai trūksta nuolankumo ir pasitikėjimo vyru, tai sukelia joje nepasitenkinimą, kuris dar labiau disonuoja vyro energiją. Taip vyras dar labiau susilpnėja ir dar prasčiau vykdo savo funkcijas šeimoje. Šeima silpnėja, silpnėja ir pati moteris. Taip per užsidariusį ydingą ratą šeima, kaip energinė visuomenės ląstelė, nyksta.

Ar yra alternatyva?

Vyriška bei moteriška energija labai priešingos, slopinančios ir net žudančios viena kitą. Tačiau yra vienintelis aspektas, kuris jas sujungia – tai Dievas. O tiksliau – besąlyginė meilė, kuri nesurišta su gavimu ir išsiskleidžia tik tada, kai duodame. Meilė yra davimas ir laisvė. Ji vienintelė sujungia tokias dvi skirtingas, kuriančias energijas.

Taigi, vyras neturės pilnatvės be moters palaikymo, o moteris nebus laiminga be vyro globos.

Visgi, yra alternatyva – atrasti Šaltinį, iš kurio galima pasipildyti energijos besąlygiškai, užpildyti visas gyvenimo sritis ir kiekvienam pačiam pasiekti pusiausvyrą ir pilnatvę. Kad atrastum šį šaltinį, būtina pakeisti nuo mažens mums įdiegtus ydingus savęs ir visumos suvokimo pagrindus, pamatyti ir suvokti visumą kaip gyvą, sąmoningą darnų, harmoningą energinį Meilės organizmą ir save, kaip šio organizmo energinę ląstelę. 

Šita man atverta naujų savęs ir visumos suvokimo pagrindų sistema manyje pasivadino „Laimingo Gyvenimo Raktas“. Tai – bazinės, pagrindinės žinios, vedančios į unikalų suvokimų ir praktikų kompleksą, be kurio visos kitos praktikos bei technikos nusilpsta ir netgi veda į energijos praradimą! Tai nuosekli, darni, argumentuota, išbaigta žinių sistema, atverianti protui galimybes pamatyti kitokią aplinkinio pasaulio ir savęs realybę. Toks naujas matymas leidžia žengti naujus žingsnius į gyvenimą, kuriame vyrauja vidinė ramybė ir pilnatvė, nuoširdumas ir dėkingumas, atlaidumas ir pasitikėjimas, fizinė sveikata ir energingumas.

Su Meile, Robertas Karvauskas 

 

Daugiau apie tai galite sužinoti www.gyvenimorytas.lt ir knygoje „Laimingo Gyvenimo Raktas“.

 

Šis Roberto Karvausko straipsnis „Perfekcionizmas ir moterų emancipacija – kur slypi pavojus bei kokių svarbių tiesų dauguma nežino?“ – tai specialus Rūtos Steponavičienės knygos „Mrs. Perfect. Moteris, kuri nemokėjo verkti“ priedas.