Vienas žmogus atėjo į kirpyklą, kad jį apkirptų ir nuskustų. Pokalbis su kirpėju pasisuko apie Dievą.
Kirpėjas tarė:
– Ką jūs besakytumėte, aš netikiu, kad Dievas yra.
– Kodėl? – paklausė klientas.

Tai akivaizdu. Pakanka išeiti į gatvę, kad įsitikintum, jog Dievo nėra. Štai pasakykite, jeigu Dievas yra, kodėl tuomet tiek ligotų žmonių, neprižiūrėtų vaikų? Jeigu jis tikrai egzistuotų, nebūtų nei skausmo, nei kančios. Sunku įsivaizduoti mylintį Dievą, kuris tiek visko leistų.

Akimirką klientas užsigalvojo, bet nusprendė patylėti ir nesiginčyti. Kai kirpėjas baigė savo darbą, žmogus išėjo. Išėjęs į gatvę jis pamatė apaugusį, nesiskutusį, visai neestetiškai atrodantį žmogų. Tuomet jis grįžo pas kirpėją ir tarė:

– Žinote, ką jums pasakysiu? Kirpėjų nėra.
– Kaipgi tai? – nustebo kirpėjas. Ar aš nesiskaitau?
– Ne, – tarė klientas. Jų nėra, kitaip nebūtų apaugusių, nesiskutusių žmonių, tokių, kaip ana ten einantis, – parodė ranka per lango vitriną.

– Na, mielas žmogau, juk esmė čia visai ne kirpėjuje. Tiesiog žmonės patys pas mane neateina.
– Tame ir reikalas, – patvirtino klientas. Ir aš apie tą patį: Dievas yra. Tiesiog žmonės jo neieško ir patys neateina pas jį. Todėl pasaulyje tiek daug skausmo ir kančių.

 

Susitikime artėjančiuose mūsų renginiuose. Jie vyksta nuolat ir padeda atsakyti į įvairius gyvenimiškus klausimus. Atraski juos čia: https://gyvenimorytas.lt/RENGINIAITA

Pradžių pradžia – Naujų savęs ir visumos suvokimo pagrindų 4-ių seminarų ciklas LAIMINGO GYVENIMO RAKTAS. Daugiau informacijos apie šį ciklą ir registraciją rasi čia: https://gyvenimorytas.lt/laimingo-gyvenimo-raktas/ 

Roberto Karvausko knygą „Laimingo Gyvenimo Raktas“ (spausdintinę, elektroninę ir audio versiją), o taip pat daugybę įvairių seminarų įrašų gali įsigyti čia: https://gyvenimorytas.lt/vaizdo-irasai-knygos/

Susitikime ir sąmoningumo mokyklos GYVENIMO RYTAS mokymuose, kuriuos sudaro keturios pakopos. Visas pakopas galima pereiti tik iš eilės ir, žinoma, pradėti reikia nuo pirmosios. Mokymų metu gausi daug žinių ir išminties, įgausi ryžtą gyventi kitaip, suvoksi save naujai, išsivalysi savo vidų, suplanuosi savo kasdienybę naujai ir kt. O taip pat išbandysi daugybę įvairių pratimų ir gilių, stiprių praktikų. Ir vis labiau ir labiau atversi savo širdį meilei, vidinei ramybei, harmonijai ir pilnatvei. Daugiau informacijos apie sąmoningumo mokyklą žiūrėki čia:  https://gyvenimorytas.lt/pradzia/apie-samoningumo-mokykla/