Mielieji,

tai, kuo noriu su Jumis pasidalinti, man yra labai svarbu ir, manau, labai svarbu kiekvienam, kas ieško gyvenimo prasmės, jaučia poreikį tobulėti dvasiškai, siekia ramybės ir harmonijos tiek savo viduje, tiek ir santykyje su aplinka.

Kiekvienos dienos rytas – tai naujo gyvenimo pradžia.
Kam skirtas šis mūsų eilinis gyvenimas? Kuo mes jį įprasminame? Ką vakare, išeidami iš šio pasaulio, mes paliekame?
Nuo to priklauso, ką pasaulyje rasime rytoj – naujo gyvenimo rytą.

Kaip kiekvienos dienos prasmę suvesti į viso tikrojo mūsų gyvenimo prasmę?

Gyvenimas įgauna prasmę tik tada, kai žinomas aiškus tikslas.
O kur rasti tą tikrąjį viso gyvenimo tikslą? Gal jį galima tiesiog sugalvoti?

Mano patirtis sako, kad gyvenimo tikslas yra kiekvieno iš mūsų širdyje. Pirmiausiai reikia išmokti klausytis širdies. Bet ir to dar neužtenka. Širdis atskleidžia gyvenimo tikslą tik tada, kai esi pasiruošęs jį pripažinti ir jo siekti.

Vadinasi, būtinas pasiruošimas, išsivalymas. Tai yra rimtas darbas, kurį neišvengiamai reikia atlikti.
O pasaulis inertiškai tempia į senas, įprastas vėžes su tinginyste, beprasmiškumu, nesąmoningumu ir nepasitenkinimu.

Kaip išlipti iš šio slidaus beprasmiškos kasdienybės griovio? Kokie trukdžiai ir kodėl atsiranda šiame kelyje? Kaip juos įveikti?

Kaip pasiekti savo GYVENIMO RYTĄ, saulėtą ir džiugų, ramų ir teisingą, dorą ir pilną besąlygiškos meilės?

Pagalba žmonėms surasti atsakymus į šiuos klausimus – tai mano gyvenimo paskirtis, kurią man atskleidė mano širdis.

Kviečiu Jus prisijungti, suvienyti mūsų patirtis ir kartu eiti į meilės ir ramybės pilną ateitį.

Su meile,
Robertas Karvauskas