Robertas Karvauskas nuoširdžiai rekomenduoja pažiūrėti esminį VIDEO įrašą „Visų laikų paslaptis“ (įrašas rusų k.).
Šis įrašas verčia mus giliai pamąstyti apie tai, kur slypi žmonių skausmo ir problemų priežastys, dėl ko pasaulyje kyla karai. Verta susimąstyti, kaip mes kiekvieną akimirką jaučiamės, ką mes spinduliuojame iš savo vidaus, kokios yra mūsų mintys, jausmai, būsena, ką mes skleidžiame į aplinką kiekvienu momentu.

Įraše pasakojama, jog užtenka vos akimirkai įsivaizduoti save laimingu ir visas žmogaus kūnas užsipildo džiaugsmu, užtenka vos akimirkai pagalvoti, jog esi nelaimingas – ir mums tampa liūdna ir gaila savęs. Užtenka vienos akimirkos, kad nustoti dejuoti ir užsipildyti juoku, kad nustoti kaltinti ir pajausti grožį visko, kas mus supa. Ir visa tai darome bei kuriame mes patys. Visa tai, ką mes mąstome ir jaučiame, bus mūsų gyvenimuose. Kiekviena mūsų mintis kuria mūsų likimą.

Ką žmonės šiuo metu kuria? Didžioji žmonijos kūryba – nepasitenkinimas, nerimas, gailėjimas savęs, neapykanta, senėjimas, ligos ir mirtis. Žmonės kuria gyvenimą pilną trūkumų, todėl, kad patikėjo trūkumu. Žmonės atitolina save nuo gyvenimo, nes turi nusistatymą apie viską, gyvena mados taisyklėmis, vadinamomis grožiu. Gyvename visuomenėje, kuri diktuoja mums, kaip mes turime galvoti, į ką turime tikėti, kaip elgtis ir kaip atrodyti. Žmonės pasimetė materijoje, tapo savo pačių kūrybos vergais, atsiskyrė vieni nuo kitų šalimis, rasėmis, tikėjimu, bijo pažiūrėti vieni kitiems į akis. Mus užvaldė pavydas, baimė, kaltė, abejonės, nepasitikėjimas… Tačiau kiekvieno žmogaus širdyje yra nuostabi deganti ugnis, kurią žmogus pamiršo, tačiau reikia ją prisiminti ir atgaivinti savyje.

Todėl verta pamąstyti apie tai giliau ir suvokti, kad nėra nieko atskiro, kad viskas yra sujungta, kad visame kame yra vienybė. Tad, ar verta jaudintis, kurti sau ligas, liūdėti? Ar ne geriau pasidžiaugti brėkštančio saulėtekio didybe ar vaiko juoku? Ar ne geriau gyventi, vietoj to, kad kovoti?

Nėra jokio atskirumo nei vienas nuo kito, nei nuo beribės sąmonės (Visatos). Tai didžiausia visų laikų paslaptis, kurios žmogus ieškojo tūkstančius metų. Tai visų problemų sprendimas. Atskirumas – tai visų problemų, karų, pergyvenimų priežastis. Todėl reikia elgtis taip, lyg būtumėm neatskirti nuo nieko. Tik taip besielgdami mes galime išlaisvinti pasaulį.

Robertas nuoširdžiai rekomenuoja įsigilinti į šį VIDEO įrašą ir sako:

„Šiame perdavime yra pati esmė, kurios nesuvokęs žmogus negali „gimti iš dvasios“, „gimti iš aukšto“.
Tai ir Laimingo Gyvenimo Rakto esmė. Kad šią esmę suvoktų žmogus turi praplėsti savo sąmonę, t. y. didžiąją dalį savo vidinių įtampų ir prieštaravimų paversti ramybe. Tam reikia, kad Laimingo Gyvenimo Rakto praktikos taptų savaime suprantama kasdienybės dalimi, kaip kvėpavimas.
Ar jau esi pasirengęs pradėti beatodairišką kelionę iš mirties egzistencijos į gyvenimą? Ar dar žvalgysiesi atgal ir vis dar bandysi pakoreguoti savo lėtą mirties egzistenciją, kurią vadinai gyvenimu?
Išklausyk šį įrašą ir nuspręsk. ↓
Aš linkiu Tau laimės! Linkiu Tau GYVENIMO!“
Su Meile, Robertas Karvauskas

Buvo įdomu ir naudinga?
Susitikime renginiuose!
Jie vyksta nuolat ir padeda atsakyti į įvairius gyvenimiškus klausimus.
Atraski juos čia: https://gyvenimorytas.lt/RENGINIAITA
Daugiau informacijos apie Naujų savęs ir visumos suvokimo pagrindų 4-ių seminarų ciklą LAIMINGO GYVENIMO RAKTAS čia: https://gyvenimorytas.lt/laimingo-gyvenimo-raktas/